Rusza Rada ds. Zielonej Transformacji Lewiatana – zgłoś swój udział

Europejski Zielony Ład to propozycja bardzo ambitnej unijnej strategii, która ma doprowadzić Unię do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jest to priorytet nowej KE i strategia kluczowa dla unijnego i polskiego biznesu. Dotyczy całej gospodarki, wszystkich sektorów przemysłu,  nie tylko sektora energetycznego. Składa się z blisko 50 inicjatyw, które będą miały realny wpływ na warunki prowadzenia biznesu.

 Rok 2020 będzie kluczowy dla uzgodnienia wspólnych zasad realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Już w I kwartale br. ogłoszone zostaną przez Komisję Europejską projekty dokumentów strategicznych i regulacji (nowe prawo klimatyczne oraz nowa strategia przemysłowa), a w III kwartale strategia zielonego/zrównoważonego finansowania. Lewiatan będzie brał bardzo aktywny udział w konsultowaniu tych dokumentów oraz kreowaniu ich ostatecznego kształtu. Nasze działania będziemy prowadzili na poziomie UE oraz w Polsce.

Zielony Ład to priorytet dla biznesu, dlatego powołujemy w Lewiatanie Radę ds. Zielonej Transformacji. Pozwoli ona reprezentować firmy z Polski, prowadzić konsultacje i wypracowywać wspólne stanowiska. Do Rady zapraszamy członków Konfederacji.

Cele działania Rady to:

– przekazywanie członkom Lewiatana aktualnych informacji nt. inicjatyw w ramach Zielonego Ładu, które będą miały wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej,

– opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej,

– wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii,

– aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań,

– organizacja spotkań i konferencji w Warszawie i Brukseli.

Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej. Zadaniem prezydium jest wskazywanie strategicznych kierunków działań i nadzór nad pracą Rady Członkowskiej oraz grup roboczych. Rada będzie pracować w języku polskim. Zakłada się dwie formy uczestnictwa w Radzie Członkowskiej oraz grupach roboczych: poprzez bezpośrednie spotkania oraz wymianę mailową i pracę na wspólnych dokumentach.

Zapraszamy wszystkie firmy członkowskie do udziału w pracach Rady Członkowskiej. Bardzo prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem formularza do dnia 31 stycznia br.:

http://ikongr.es/c/CsFBEgdx

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii organizacyjnych oraz merytorycznych prac Rady, bardzo prosimy o kontakt z Dorotą Zawadzką-Stępniak, dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Lewiatanie, e-mail: dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 502 117 112.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater