Raport legislacyjny Lewiatana

Podatki
Projekt z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050/katalog/12601958#12601958
główne zmiany/ przepisy

Implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Zmiany dotyczą:

a.    magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym,

b.    transakcji łańcuchowych,

c.    dostaw wewnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) z prawem do odliczenia.

Termin zgłoszenia uwag: 4.07.2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Przemysław Pruszyński
2 lipca 2019, 12:00
Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego
Tematy:

  • Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (druk nr 3142)
ekspert KL prowadzący projekt: Adrian Zwoliński
2 lipca 2019, 15:00
Komisja Finansów Publicznych
Tematy:

  • Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 1608) – przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jan Szewczak
ekspert KL prowadzący projekt: Adrian Zwoliński
2 lipca 2019, 15:30  
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
Tematy:

  • Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (druk nr 3142)        – przedstawia przewodniczący podkomisji – poseł Arkadiusz Mularczyk
ekspert KL prowadzący projekt: Adrian Zwoliński
2 lipca 2019, 17:00
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy:

  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3542) – uzasadnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3 lipca 2019, 8:00
Komisja Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki i Rozwoju
Tematy:

  • Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475) – kontynuacja
ekspert KL prowadzący projekt: Adrian Zwoliński
3 lipca 2019, 10:00
83. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Tematy:

  • Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
ekspert KL prowadzący projekt: Elżbieta Dziuba
4 lipca 2019, 9:00
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
Tematy:

  • Posiedzenie odbędzie się w przypadku skierowania projektu do rozpatrzenia do Komisji.
  • Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3541)
ekspert KL prowadzący projekt: Adrian Zwoliński

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater