Raport legislacyjny Lewiatana: 8-12.07.2019 (energetyka)

Energetyka, przedsiębiorstwa obrotu, odbiorcy końcowi energii
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322401
główne zmiany/ przepisy

1.     Rozporządzenie wykonawcze do tzw. u. prądowej z 28 grudnia 2018 zamrażającej ceny energii elektrycznej w 2019 roku.

2.     Zawiera wzór wyznaczania rekompensaty, o którą przedsiębiorstwa obrotu  oraz odbiorcy końcowi, którzy kupują energię elektryczną bezpośrednio na giełdzie energii elektrycznej lub poprzez domy maklerskie mogą wystąpić do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny;

3.     Określa dokumenty jakie odbiorcy końcowi zobowiązani są przedłożyć  przedsiębiorstwu obrotu w celu określenia ceny na dzień 30 czerwca 2018 r.

Termin zgłoszenia uwag: 9.07.2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Daria Kulczycka
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater