• prezes zarządu jacek silski
 • wiceprezes zarządu zbigniew stochalski
 • wiceprezes zarządu jacek kulik
 • wiceprezes zarządu izabella macionga
 • wiceprezes sarządu piotr stawiński
 • wiceprezes zarządu paweł florkiewicz
 • wiceprezes zarządu adam wize
 • WZP
 • Rada Związku

Rada Związku

Rada Związku jest organem Związku nadzorującym jego pracę w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady trwa trzy lata. Do kompetencji Rady Związku należy:
 • ocena sprawozdań Zarządu z działalności Związku;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
 • uchwalenie i zmiana regulaminu wewnętrznego Zarządu;
 • nadzór nad działalnością Zarządu;
 • wytyczanie kierunków działania Związku.
W dniu 16 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Członków WZPL powołało Radę Związku w składzie rekomendowanym przez Zarząd. Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Solange Olszewska – Solaris Bus & Coach SA. W skład Rady Związku powołane zostały następujące osoby:
 • Krystyna Woźniak – SOLARIS BUS & COACH S.A.
 • Piotr Majewski – TESGAS S.A.
 • Edward Targosz – Autostrada Eksploatacja S.A.
 • Kazimierz Zagozda – LUVENA S.A.
 • Lesław Lenartowicz – Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.
 • Wojciech Jankiewicz – PAS Polska Sp. z o.o.
 • Paweł Pyzik – SGB – Bank S.A.
 • Przemysław Trawa- Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • Janusz Gocałek – TALEX S.A.
 • dr inż. Krzysztof Nowakowski – Collegium Da Vinci
 • prof. dr hab. Józef Orczyk – Wyższa Szkoła Bankowa
W skład Członków Zmiennych Rady Związku powołane zostały następujące osoby:
 • Zbigniew Bachta
 • Maksymilian Bukowian
 • Jan Czapracki
 • Zbigniew Długi
 • Krzysztof Kłosowicz
 • Mariusz Mikołajczak
 • Jerzy Pawlaczyk
 • Piotr Śledź