• prezes zarządu jacek silski
 • wiceprezes zarządu zbigniew stochalski
 • wiceprezes zarządu jacek kulik
 • wiceprezes zarządu izabella macionga
 • wiceprezes sarządu piotr stawiński
 • wiceprezes zarządu paweł florkiewicz
 • wiceprezes zarządu adam wize
 • WZP
 • Rada Ekspertów

Rada Ekspertów

Rada Ekspertów WZPL została powołana zgodnie z § 22 Statutu WZPL i stanowi ciało doradcze Zarządu. Do składu Rady Ekspertów zostali powołani:
 • prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak
 • dr Mariusz Piotrowski – w zakresie prawa pracy,
 • dr Bolesław Suchocki – w zakresie badań społecznych,
 • Andrzej Drygas – w zakresie marketingu i zarządzania,
 • Anna Chałupka – w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Justyna Iwanus – w zakresie języka angielskiego,
 • Monika Klukowska-Świtalska – w zakresie doradztwa podatkowego,
 • Roman Andrzejewski – w zakresie prawa celnego, akcyzowego oraz obrotu towarów za granicą na rynku unijnym i poza unijnym,
 • Bazyli Głowacki – w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Monika Wójcik-Morawska – w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • Renata Brukiewicz -ekspert w sytuacji zmiany i kształtowania wizerunku,
 • Roman Andrzejewski – w zakresie podatków dochodowych,
 • Małgorzata Sypniewska – w zakresie efektywnego zarządzania zmianami,
 • Michał Szuszczyński – radca prawny w zakresie prawa pracy,
 • Antoni Rutka – w zakresie aplikowania o środki UE,
 • Maria Chaber – w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości i doradztwa podatkowego,
 • Aleksander Luchowski – w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
 • Filip Kaczmarek – w zakresie public relations, public affairs oraz systemu podejmowania decyzji w UE,
 • Piotr Górski – w zakresie komunikowania się z mediami,
 • Paweł Kaźmierczak – w zakresie prawa podatkowego – podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego i procedur kontroli podatkowej i skarbowej.
 • Tadeusz Sudoł – w zakresie pro-efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • Rafał Walczak – w zakresie zarządzania strukturami sprzedaży oraz finansowania działalności bieżącej i rozwojowej firm,
 • Dariusz Ludwiczak – w zakresie wsparcia procesów zarządzania organizacją i obsługą pracowników,
 • dr Adrianna Lewandowska – w zakresie strategii sukcesyjnych w firmach rodzinnych,
 • Regina May – w zakresie strategii personalnych oraz doradztwa zawodowego,
 • Anna Okonkowska – w zakresie: prawo pracy, umowy cywilnoprawne, ubezpieczenie społeczne oraz wsparcie pracodawców w pozyskiwaniu środków z pomocy publicznej.
OPINIE EKSPERTÓW