PKB na małym minusie, ale będzie gorzej

PKB w III kwartale 2020 roku spadł o 1,5% w ujęciu rocznym (korekta szybkiego szacunku z -1,6%). Po wyrównaniu sezonowym dynamika osiągnęła minus 1,8% r/r. W III kwartale br. wzrost gospodarczy wyniósł rekordowe 7,9 proc. względem kwartału poprzedniego – podał GUS.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan
W obecnych okolicznościach to bardzo optymistyczna wiadomość. Oznacza bowiem, że istotna część sektorów gospodarki odzyskała popyt po pierwszym lockdownie.

W górę pociągnął nas eksport netto polskich dóbr (w mniejszym stopniu również usług) – pozytywny wkład 1,7 pkt proc., dynamika 2% r/r. Drugim (choć istotnie mniejszym) źródłem przyrostów była konsumpcja – z oczywistych względów konsumpcja publiczna silniej niż prywatna (wkłady odpowiednio 0,6 pkt proc. i 0,2 pkt proc.). Warto jednak podkreślić, że w III kwartale konsumpcja prywatna wychodzi z dużego dołka (z -10,8% r/r do +0,4%). Dobry wynik handlu zagranicznego należy po części przypisać ograniczeniu importu przez polskich konsumentów i firmy.

Utrzymujące się na niskich poziomach inwestycje nie zaskakują. W obliczu ogromnej niepewności, firmy zawieszają i odraczają inwestycje z wyłączeniem tych niezbędnych. Mimo ogólnej poprawy aktywności gospodarczej, wkład inwestycji do PKB jest nadal ujemny (-1,7 pkt proc., -9% r/r) i uległ tylko minimalnej poprawie w stosunku do II kwartału (-1,8 pkt proc.). Pozostaje to spójne z badaniami Narodowego Banku Polskiego publikowanymi wraz z projekcją inflacji.

Mniej jednoznaczne w interpretacji pozostają zmiany zapasów. Ich spadek sugerowałby, że firmy nawet notując popyt powyżej oczekiwanego, starają się wykorzystać istniejące zapasy w obawie o pogorszenie sytuacji. Takie zmiany należy jednak rozstrzygać z dużą rozwagą – ta kategoria ma znaczenie wyłącznie jako krótkookresowy sygnał ze strony przedsiębiorstw.

W połowie października rząd zaczął wprowadzać ograniczenia działalności gospodarczej, w związku z drugą falą pandemii, co spowoduje spadek PKB w IV kwartale, chociaż nie będzie on już tak gwałtowny jak w II kwartale.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater