Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Informujemy, że Wojewoda Wielkopolski na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) wprowadził:

od dnia 23 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

  1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, poprzez rezerwację internetową, bezpośrednio przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie, zostają anulowane.
  2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
  3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych podanych w punkcie 5.
  4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Informacje szczegółowe:

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)

  1. odwołane zostają wszystkie zaplanowane wizyty w celu przeglądania akt postępowań administracyjnych oraz przesłuchania stron. Nowe, możliwe terminy, zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2. wizyty zarezerwowane w tym okresie drogą internetową zostaną przerejestrowane na późniejsze terminy;
  3. zalecamy kontakt za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej oraz infolinii Wydziału. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać tylko za pośrednictwem operatora Poczta Polska S.A. lub odłożyć w czasie;
  4. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu.
  5. numer telefonu oraz mail do sekretariatu Wydziału Spraw Cudzoziemców: tel.61 850 8770, sc@poznan.uw.gov.pl.
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater