• prezes zarządu jacek silski
  • wiceprezes zarządu zbigniew stochalski
  • wiceprezes zarządu jacek kulik
  • wiceprezes zarządu izabella macionga
  • wiceprezes sarządu piotr stawiński
  • wiceprezes zarządu paweł florkiewicz
  • wiceprezes zarządu adam wize
  • WZP
  • Ocena funkcjonowania urzędów

Ocena funkcjonowania urzędów

Podziel się swoją opinią na temat: Ocena funkcjonowania urzędów i instytucji, mających istotne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce. Opinie te, bez podawania nazw firm, zostaną przedstawione Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu na posiedzeniu z udziałem przedstawicieli urzędów.

Nazwa firmy:

Które urzędy wskazałbyś jako funkcjonujące prawidłowo?

Które urzędy wskazałbyś jako wspierające przedsiębiorców i dlaczego?

Które urzędy wskazałbyś jako utrudniające działalność przedsiębiorców?

Wskaż problemy i urzędy, z którymi zetknęła się firma w kontaktach z urzędami?

Wskaż bariery dla rozwoju przedsiębiorczości (podatkowe, wynikające ze stosunków pracy, w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych, utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, z zakresu ochrony środowiska, branżowe)?

Czy chciałbyś uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, dotyczących zagadnień omawianych w formularzu?

TakNie

Jakimi, innymi tematami powinien zająć się WZP?

Proszę o wskazanie osoby do kontaktu w sprawie konsultacji z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców?

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

E-mail:*

* - pole wymagane