Nowe funkcjonalności na PUE ZUS

Od 30 września br. zakładu Ubezpieczeń Społecznych wprowadził na PUE ZUS nowe rozwiązania i ułatwienia.

Uruchomiony został kreator do wniosków o wydanie zaświadczenia A1 w następujących sytuacjach:

  • delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

System wybiera właściwy wniosek po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań. Następnie kreator podpowiada jak krok po kroku go wypełnić. W ten sposób powstaje komplet dokumentów – wniosek o wydanie zaświadczenia A1 z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji o tych ułatwieniach można znaleźć na naszej stronie internetowej w artykule „Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS”.

Przygotowano też nowy formularz wniosku ogólnego (POG). Jest to wniosek, za pomocą którego można przekazać do ZUS wyjaśnienie, zażalenie, skargę, podanie.

Od 30 września został udostepniony również na PUE ZUS uproszczony formularz pełnomocnictwa (PEL) oraz odwołania pełnomocnictwa (PEL-O). Przygotowano instrukcję „Jak podpisać i wysłać elektronicznie przez PUE ZUS załącznik PEL-Z, gdy firmę reprezentuje wielu przedstawicieli”.

O uproszczonych formularzach i instrukcji można przeczytać na naszej stronie w artykule „Nowe formularze dotyczące pełnomocnictwa”.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater