Na Wydziale Prawa i Administracji UAM zostały utworzone studia podyplomowe „Prawo w biznesie”

Studia podyplomowe „Prawo w biznesie” są dedykowane osobom, które pragną posiąść lub pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie uregulowań prawych obowiązujących jednostki gospodarcze. Zakłada się, że absolwent tych studiów będzie posiadał umiejętność:

–   rozumienia tekstów prawnych,

– analizowania oraz oceny wzajemnych interakcji między „zewnętrznymi” (niezależnymi  od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi” (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa,

– opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru prawnego,

–  identyfikowania i oceniania kierunków ewolucji oraz zmian uregulowań prawnych w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym i  społecznym przedsiębiorstwa.

Nabór na studia podyplomowe „Prawo w biznesie” rozpocznie się od 16.07.2018 r. Rekrutacje prowadzi p. Jakub Żytkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji drogą mailową na adres: jakubz@umu.edu.pl (tel. 61 829 31 10).

Tworząc program studiów uwzględniono uwagi nadesłane przez przedstawicieli WZP Lewiatan. Uwagi zostały docenione i przyczyniły się do ulepszenia treści, które będą wykładane podczas zajęć kursowych.

Szczegóły tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater