Lewiatan: Wykorzystajmy część dorobku Komisji Kodyfikacyjnej ds. Prawa Pracy

Kodeks pracy wymaga zmiany. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby nowe przepisy można było przyjąć bez zgody stron, które przy nich pracowały – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i spraw społecznych. Zachęcam do przeczytania komentarza prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan.

Wykorzystajmy część dorobku Komisji Kodyfikacyjnej ds. Prawa Pracy

Kodeks pracy wymaga zmiany. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby nowe przepisy można było przyjąć bez zgody stron, które przy nich pracowały – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i spraw społecznych.

Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Nie trudno się spodziewać, że rząd wchodząc w okres kampanii wyborczej, najpierw samorządowej, a potem wyborów parlamentarnych unikał będzie tego tematu zmiany kodeksu pracy, który zawsze wzbudza kontrowersje pracodawców i związkowców. Należy jednak zrobić wszystko, aby wykorzystać potencjał zmian potrzebnych pracodawcom i pracownikom. Warto wybrać te przepisy kodeksów przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną ds. Prawa Pracy, które nie budzą skrajnych emocji i w dialogu autonomicznym, a następnie trójstronnym przeprowadzić potrzebne zmiany. Do katalogu przepisów, które mogłyby zostać przyjęte bez dużych kontrowersji na pewno należą te o czasie o pracy,  telepracy,  rozwiązywaniu sporów zbiorowych, pozasądowych formach rozstrzygania sporów ze stosunku pracy, czy pracownikach domowych. Można też rozważyć implementację przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy, w tym koncepcji tzw. układów wzorcowych, negocjowanych na poziomie Rady Dialogu Społecznego, które ostatecznie nie znalazły się w projekcie Komisji.

Niewykorzystanie na tym etapie choć części dorobku Komisji byłoby błędem, zwłaszcza, że wymienione obszary od dawna omawiane były na forum dialogu.

Warto przypomnieć, że przepisy o czasie pracy były przedmiotem dyskusji i nowelizacji w 2013 roku, a pracodawcy od dawna postulują szerszą implementację unijnej dyrektywy, która dopuszcza inne spojrzenie na rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem potrzeb pracodawców i pracowników, nowe systemy i formy organizacji czasu pracy.

Z kolei przepisy o telepracy, mimo, że obecne w polskim Kodeksie od 2007 roku, z powodu źle zapisanych obowiązków w zakresie BHP są w praktyce niewykorzystywane. W dobie powszechnej cyfryzacji i informatyzacji usług nie można dłużej tolerować takiego stanu rzeczy i należy dokonać stosownych zmian.

Przepisy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych są przedmiotem prac partnerów społecznych już od 2015 roku, kiedy to jeszcze poprzedni rząd przygotował założenia nowelizacji, a propozycja Komisji Kodyfikacyjnej może być łatwo przyjęta w RDS. Podobnie z przepisami promującymi pozasądowe formy rozwiązywania sporów ze stosunku pracy, jak w szczególności mediacje.

Nieco więcej namysłu wymagają ewentualne zmiany w przepisach o układach zbiorowych pracy, które mogłyby ożywić dialog autonomiczny. W szczególności Lewiatan będzie promował zgłaszany pomysł uregulowania tzw. układów wzorcowych, które negocjowane na poziomie RDS przez organizacje reprezentatywne, dawałyby możliwość stosowania  regulacji także w firmach członkowskich, które nie mają związków zawodowych i nie mogą zawierać układów zbiorowych.

Ostatnią kwestią, którą proponujemy szybko uregulować są zasady zatrudniania pracowników domowych. Rynek usług domowych szacowany jest na około 250 tys. osób, które dziś wykonują swoją pracę często w szarej strefie, nie korzystając z żadnej ochrony. Legalnym zatrudnieniem takich pracowników są też zainteresowani dzisiejsi pracodawcy – gospodarstwa domowe, które przy zlecaniu takich prac jak sprzątanie, czy opieka nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, chciałyby mieć pewność co do statusu i referencji takiej osoby, zaś państwo zyskałoby nowe daniny publiczne.

Zarysowany plan wykorzystania potencjału dorobku Komisji Kodyfikacyjnej będzie krokiem w dobrą stronę, wykorzystana zostanie przynajmniej część potencjału. Skoro zmian w polskim prawie pracy nie da dokonać się jednym cięciem, trzeba przynajmniej podążać w kierunku jego unowocześniania. To jedyna droga wyjścia z impasu, a o koncepcji dalszych prac Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan zamierza rozmawiać już na najbliższym Prezydium RDS.

Konfederacja Lewiatan

jmecina

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater