Lewiatan – wyjaśnienia MFiPR do specustawy funduszowej

W związku z wieloma pytaniami i różną interpretacją przez instytucje udzielające wsparcia z funduszy unijnych zapisów Ustawy dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wyjaśnienia do tych przepisów.

Materiał dostępny jest na stronie Konfederacji: tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater