Lewiatan: Wstrzymywanie rejestracji samochodów uderza w branżę motoryzacyjną

  • Wydziały komunikacji nie rejestrują samochodów, co negatywnie wpływa na branżę motoryzacyjną.
  •  Zdaniem Konfederacji Lewiatan konieczne jest wprowadzenie jednolitych zasad funkcjonowania wszystkich wydziałów komunikacji, aby umożliwić szybką rejestrację aut.

Regulacje prawne przyjęte w specustawie dotyczącej COVID-19 przewidują możliwość  zawieszenia biegu administracyjnych terminów procesowych, również tych przewidzianych na załatwienie sprawy administracyjnej w terminie. To powoduje, że wydziały komunikacji, które rejestrują samochody, mogą zawieszać działalność.

– Tymczasem jedynym sposobem na utrzymanie produkcji w branży motoryzacyjnej, jest zagwarantowanie możliwości sprzedaży samochodów produkowanych przez polskie firmy. Aby tak się stało, wydziały komunikacji muszą zacząć rejestrować na bieżąco pojazdy. Zamknięte wydziały komunikacji lub pracujące w ograniczonym zakresie, przyczyniają się de facto do wstrzymania produkcji samochodów, ponieważ brak możliwości ich rejestracji powoduje, że nie są zawierane umowy leasingu lub kupna –  sprzedaży – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Istnieje konieczność przyjęcia jednolitego postępowiania w wydziałach komunikacji,  w których dokonuje się rejestracji nowych pojazdów. Zakres ich działania  jest obecnie bardzo różny. Zdecydowana większość zawiesiła działalność i nie rejestruje samochodów. Ten stan rzeczy trzeba zmienić, aby umożliwić szybką rejestracją pojazdów i pomóc w ten sposób branży motoryzacyjnej.

– Być może rozwiązaniem problemu jest działanie wydziałów komunikacji on-line. To wymaga jednak zmian organizacyjnych w urzędach – dodaje Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater