Lewiatan: Wspólne stanowisko biznesu w sprawie sztucznej inteligencji

  • 17 organizacji biznesowych i platform internetowych z 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej , w tym Konfederacja Lewiatan, przyjęło wspólne stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji.
  • Zdaniem przedsiębiorców świadomość negatywnych aspektów sztucznej inteligencji nie powinna prowadzić do zakazania jej zastosowania, choćby w kwestii technologii rozpoznawania twarzy.

Wspólne stanowisko podpisały organizacje biznesowe z Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Chorwacji.

Przedsiębiorcy zaapelowali o nawiązanie dialogu między politykami, specjalistami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie odpowiedzialnego rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji.

Podkreślili, że przy poszanowaniu danych osobowych i ochrony prywatności, sztuczna inteligencja ma pozytywny wpływ na różne dziedziny życia. Ważne jest, aby decydenci   polityczni  nie dopuścili  do nadmiernej i niepotrzebnej regulacji prawnej dotyczącej sztucznej inteligencji.

Zdaniem przedsiębiorców konieczne jest ograniczenie działań zmierzających do tworzenia nowych, złożonych i niejednokrotnie kolidujących ze sobą norm prawnych przy jednoczesnym prawidłowym wykorzystaniu istniejących rozwiązań.

– Świadomość negatywnych aspektów sztucznej inteligencji nie powinna prowadzić do zakazania jej zastosowania choćby w kwestii technologii rozpoznawania twarzy. Należy zastosować podejście oparte na analizie ryzyka, biorące pod uwagę odmienne normy prawne dla różnych typów ryzyka – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Komisja Europejska zapowiedziała publikację Białej Księgi dotyczącej rozwoju, a także możliwych regulacji sztucznej inteligencji. Nowe przepisy będą miały znaczący wpływ na konkurencję między firmami  oraz sytuację gospodarczą krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Słabsza pozycja państw tego regionu w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, widoczna chociażby w liczbie specjalistów z obszaru sztucznej inteligencji czy instytucji badawczych, a także tworzonych rozwiązań, może się jeszcze bardziej pogłębić.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater