Lewiatan: Ustawa w sprawie cen energii powinna być zgłoszona do KE

Ustawa w sprawie cen energii powinna być zgłoszona do KE – uważa Konfederacja Lewiatan.

 Obniżenie akcyzy na energię elektryczną jest środkiem selektywnej pomocy i wymaga w związku z tym notyfikacji Komisji Europejskiej.

  • Redukcja akcyzy do zera dla wytwórców OZE również jej wymagała, jako środek selektywnej pomocy.
  • Natomiast zmniejszenie stawki opłaty przejściowej nie potrzebuje takiej notyfikacji – uważa Konfederacja Lewiatan.

Ustawa przewiduje obniżenie podatku akcyzowego na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, zmniejszenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%, przeznaczenie dochodu ze sprzedaży 55,8 mln wolnych uprawień do emisji CO2 z lat 2013–2017 za ok. 5 mld zł na bezpośredni zwrot udowodnionego lub oszacowanego utraconego przychodu spółek oraz przeznaczenie 20% dochodu ze sprzedaży wolnych uprawnień na inwestycje prośrodowiskowe.

– Ustawa (poza obniżeniem opłaty przejściowej) i główne rozporządzenia wykonawcze stanowią najprawdopodobniej pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE i bezwzględnie  wymagają notyfikacji przed jej stosowaniem. Ponadto, przepisy w niektórych miejscach są sprzeczne z obowiązującym prawem w zakresie systemu handlu uprawnieniami EU ETS – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Wszelka pomoc publiczna wprowadzona bez uprzedniej zgody Komisji Europejskiej jest w świetle prawa europejskiego niedozwolona i KE może i najprawdopodobniej będzie żądać jej zwrotu od beneficjenta wraz z odsetkami.

Ustawa jako środek pomocy publicznej powinna być ujęta w Zintegrowanym Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu. Projekt tego planu powinien zostać przedłożony Komisji  Europejskiej do 31 grudnia 2018 roku.

W zintegrowanym krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu każde państwo członkowskie należycie uwzględnia wszystkie zalecenia Komisji. W planie ponadto określa się możliwości współpracy regionalnej i zasięga opinii sąsiadujących państw członkowskich, w tym na forach współpracy regionalnej.

Do 31 grudnia 2019 r. każde państwo członkowskie zgłasza tj. notyfikuje Komisji zintegrowany krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu. W związku z tym proces notyfikacyjny ustawy będzie najprawdopodobniej elementem szerszej notyfikacji Zintegrowanego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do końca 2019 roku. Uzyskanie decyzji notyfikacyjnej przed końcem 2019 roku jest w związku z tym wątpliwe.

 Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater