Lewiatan – Raport legislacyjny 09-13.12.2019

09-13.12.2019

Podatki
Projekt z dnia 6 grudnia 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328010/katalog/12647473#12647473
ówne zmiany/przepisy

Z uwagi na planowaną nowelizację przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła, w § 1 pkt 2 projektowanego rozporządzenia zaproponowano odroczenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do momentu wejścia w życie nowelizacji.

Termin zgłaszenia uwag: 12 grudnia 2019, g. 12:00
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Przemysław Pruszyński
 
      wtorek, 10 grudnia 2019 r., godz. 10:00
  Tematy:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (UD23)
  Wnioskodawca: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
  Tematy:

  • Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (UC6)
  Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Tematy:

  • Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (UC5)
Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (UD28)
Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tematy:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (RD12)
Wnioskodawca: Minister Finansów
 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater