Lewiatan: Lewiatan ocenia specustawę dotyczącą kornawirusa

  • Dzisiaj senackie komisje zajmą się specustawą w sprawie COVID-19.
  •  Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia przyznanie pracodawcom prawa do stosowania pracy zdalnej w przypadku zagrożenia skutkami koronawirusa.
  • Proponuje jednak  wprowadzenie rozwiązania, które zmniejszy obciążenia finansowe pracodawców  w sytuacji, kiedy brak możliwości świadczenia pracy  przez pracownika wynika z decyzji właściwego organu.

Stosowanie pracy zdalnej ma ograniczony charakter i zależy od rodzaju powierzonych zadań. Ustawa nie wesprze pracodawców z wielu branż, takich jak: produkcja, wytwórstwo, budownictwo czy transport. Pracodawcy w najbliższym czasie mogą ponosić duże koszty związane z absencją pracowników, problemami z dostawami komponentów z innych krajów.

– Dlatego też proponujemy wprowadzenie rozwiązania, które zmniejszy obciążenia finansowe pracodawców w sytuacji, kiedy brak możliwości świadczenia pracy  przez pracownika wynika z decyzji właściwego organu. Wówczas pracodawca nie byłby zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia.  Pracownikowi wypłacany byłby natomiast zasiłek chorobowy – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan proponuje też wsparcie dla pracodawców i pracowników w przypadku wydania aktów wykonawczych takich jak:

  • rozporządzenie ministra zdrowia ogłaszające stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (już obowiązuje) albo
  • wprowadzane ustawą uprawnienie dla rządu do wydania rozporządzenia w sprawie zagrożonego obszaru i podejmowanych działań.

Skutkiem takich decyzji może być bowiem czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy albo kwarantanna. Tym samym zawieszenie  działalności, świadczenia pracy, będzie prowadziło do powstania dodatkowych obciążeń po stronie pracodawców w okresach przestoju.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater