Lewiatan: Pracownicy poszukują zatrudnienia na etat

W Polsce rośnie satysfakcja z wykonywanej pracy – 79% badanych pracowników jest z niej zadowolonych. To rekord w historii badania Monitor Rynku Pracy, realizowanego przez Randstad.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Osoby zatrudnione na umowy o pracę na czas określony i świadczący pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, mimo deklarowanego wysokiego poziomu satysfakcji z pracy, częściej niż osoby zatrudnione na umowie o pracę na czas nieokreślony, poszukują nowej pracy. Oznaczać to może, że dla wielu pracujących bezpieczeństwo, jakie wiąże się z posiadaniem umowy na czas nieokreślony, może być istotnym elementem motywującym do poszukiwania nowego miejsca pracy. Potwierdzeniem tej tezy wydaje się być również wynik badania wskazujący, że dla 35% osób, które zmieniły pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy powodem była korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy.

Jeśli chodzi o mobilność zawodową Polaków, to zaskakuje skala dojazdów do pracy. Choć prawdopodobnie wśród 42% osób deklarujących pracę poza miejscem zamieszkania są zarówno osoby, które codziennie jadą do innej miejscowości, takie, które mieszkają przez tydzień w miejscowości, w której pracują i takie, dla których praca wiąże się z czasową przeprowadzką do innego miejsca.

Warto byłoby w przyszłości przyjrzeć się bliżej osobom dojeżdżającym do pracy. Wyniki badania wskazują, że podstawowym powodem dla którego pracownicy decydują się na pracę w innym miejscu niż miejsce zamieszkania są wynagrodzenia.  Stąd też zapewne kierunek migracji zarobkowych z mniejszych miejscowości do większych miast. Widać wyraźne zależność, że największy odsetek osób dojeżdża ze wsi i małych miast, co może też świadczyć o tym, że w tych miejscowościach  nie ma wystarczającej liczby miejsc pracy.

Te wyniki dotyczą wyłącznie osób pracujących i nie można ich uogólniać na wszystkie osoby zainteresowane zatrudnieniem. W przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo, skłonność do zmiany miejsca zamieszkania w związku z zatrudnieniem lub codziennych dojazdów może być zdecydowanie dużo mniejsza.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater