Lewiatan: Pracodawcy za zniesieniem opłaty targowej

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje zniesienie opłaty targowej. Stanowi ona nieproporcjonalne obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i trudno znaleźć dla niej uzasadnienie w realiach współczesnej gospodarki.

Projekt ustawy złożyli posłowie Kukiz`15. Historycznie opłata targowa była wynagrodzeniem płaconym przez drobnych kupców za udostępnienie przestrzeni handlowej. Służyła także „zniechęceniu” obywateli do podejmowania niechcianej przez władzę działalności prywatnej. Obecnie stanowi jeden z wielu podatków, który zasila budżet gminy. W wielu przypadkach płacona jest na targowiskach prywatnych i już dawno straciła charakter rekompensaty, czy wynagrodzenia za świadczenie ze strony gminy.

– Istnienie opłaty targowej nie ma racjonalnego uzasadnienia, stanowi zbędne, często kolejne obciążenie finansowe, które negatywnie wpływa na rozwój drobnego handlu, aktywizację społeczeństwa i poziom bezrobocia. Pobieranie opłaty targowej, w kontekście obciążeń, którym podlegają kupcy, jest wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa, ogranicza konkurencyjność gospodarki i może generować negatywne skutki społeczne – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Opłata targowa, pobierana przez gminę bądź miasto na prawach powiatu, stanowi dodatkowe obciążenie na rzecz samorządu terytorialnego, pobierane wyłącznie od kupców tj. osób dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Trudno wskazać powód dla którego należy płacić dodatkowy podatek wyłącznie w związku z samym faktem sprzedaży na targowisku. 

Handel kupiecki charakteryzuje się specyficznymi warunkami np.: tzw. ,,okresem pohandlowym”, kiedy  następuje spadek sprzedaży na targowiskach ze względu na warunki pogodowe czy okres poświąteczny, których instytucja opłaty targowej nie uwzględnia.

Opłata targowa dyskryminuje podatkowo osoby handlujące na targowiskach w stosunku do tych, którzy prowadzą sprzedaż w budynkach, gdyż maksymalna stawka podatku od nieruchomości, w większości przypadków, jest jedynie ułamkiem obciążenia płaconego z tytułu opłaty targowej.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater