Lewiatan: Pracodawcy proponują zmiany w prawie o ruchu drogowym

  • W Sejmie zakończyły się prace nad projektem ustawy Prawo o ruchu drogowym, która zawiera wiele rozwiązań dotyczących rejestracji nowych pojazdów.
  • Konfederacja Lewiatan proponuje, aby osoba kupująca nowy samochód w salonie  była uprawniona do składania wniosku o rejestrację za pośrednictwem formularza elektronicznego.
  • Postuluje też doprecyzowanie kwestii odbioru decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego, pełnomocnictwa, czy też umożliwienie powszechnego dostępu do numeru rejestracyjnego pojazdu.

Salon sprzedaży samochodów lub uprawniony jego przedstawiciel  niezwłocznie składają wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym.  Prawo o ruchu drogowym literalnie nie wskazuje, że właściciel  pojazdu uprawniony jest do składania takiego wniosku. Ten przepis należy więc doprecyzować.

– Niezbędne jest również wprowadzenie do projektu ustawy wyraźnej regulacji dotyczącej wpisywania do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, danych nowego właściciela pojazdu na podstawie zgłoszenia zbycia pojazdu przez sprzedającego. W praktyce urzędnik przyjmujący zawiadomienie o zbyciu pojazdu wprowadza do bazy danych informację o nowym nabywcy, a nie o nowym właścicielu. To powoduje, że od chwili zgłoszenia sprzedaży pojazdu do momentu, gdy nowy nabywca nie zarejestruje go na siebie  w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców figuruje dotychczasowy właściciel, co jest niezgodne ze stanem prawnym pojazdu i może mieć negatywne konsekwencje dla zbywcy samochodu – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W celu usprawnienia odbioru decyzji o rejestracji pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego proponujemy zmiany prawne korzystne dla  właścicieli pojazdów oraz salonów działających z upoważnienia właścicieli pojazdów, dające im możliwości wyboru sposobu odbioru decyzji o rejestracji (za pośrednictwem poczty lub w urzędzie).

Konfederacja Lewiatan proponuje także wprowadzenie w projekcie ustawy, zmian dotyczących sposobu odbioru decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego,  pełnomocnictwa, potwierdzenia autentyczności dokumentów i umożliwienie powszechnego dostępu do numeru rejestracyjnego samochodu.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater