Lewiatan: Posiedzenie Komitetu ds. Społecznych BusinessEurope

Europejska płaca minimalna, prawo do odłączenia się i pakiet dotyczący zatrudnienia młodzieży i umiejętności były głównymi tematami spotkania. Udział w nim wzięła również Ulrike Geith ze Stałego Przedstawicielstwa Niemiec przy UE.

Przedstawiciele pracodawców rozmawiali o tematach znajdujących się aktualnie na agendzie UE z kwestii społecznych, takich jak tzw. europejska płaca minimalna, prawo do odłączenia się, czy też pakiet dotyczący zatrudnienia młodzieży i umiejętności. Biorąca udział w posiedzeniu Ulrike Geith mówiła z kolei o priorytetach i podejściu niemieckiej prezydencji w Radzie dot. spraw społecznych.

„Ze strony obecnych przedstawicieli pracodawców, w tym Konfederacji Lewiatan, ponownie wyraźnie wybrzmiało stanowisko dot. płacy minimalnej. Naszym zdaniem powinna ona być ustalana na poziomie krajowym poprzez odpowiednią legislację, albo tzw. układy zbiorowe zawierane pomiędzy pracodawcami i pracownikami, a nie być odgórnie narzucana na poziomie całej UE. Z tego powodu mamy nadzieję, że w październiku Komisja Europejska zaproponuje ws. europejskiej płacy minimalnej projekt zalecenia, a nie wiążącej prawnie dyrektywy.” – podsumował Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w biurze w Brukseli.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater