Lewiatan: Płace rosną wolniej. Umiarkowany optymizm na rynku pracy

Dane GUS dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 roku pozwalają na umiarkowany optymizm.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

W sierpniu zatrudnienie wyniosło 6295 tys. osób, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyło się o 0,7 proc.

Mimo iż w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, nadal obserwujemy spadek zatrudnienia wynoszący 1,5% , widać, że kolejne miesiące po „zamrożeniu” gospodarki przynoszą stopniowy wzrost liczby etatów. To efekt przywracania miejsc pracy sprzed pandemii, przyjęć w poszczególnych firmach, a także powrotu pracowników z zasiłków opiekuńczych. Nadal jednak poziom zatrudnienia nie odrobił spadków, które obserwowaliśmy od marca do maja, ale od czerwca widać systematyczny wzrost liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Przeciętne wynagrodzenie pracowników w sierpniu 2020 roku wynosiło 5337,65 zł i było niższe od tego wypłaconego w lipcu. Nie jest to jednak wynik osłabienia kondycji przedsiębiorstw, ale raczej sezonowości wypłat dodatkowych świadczeń takich jak premie, nagrody kwartalne. W stosunku do wynagrodzeń wypłaconych rok temu, przeciętna płaca wzrosła o 4,1% czyli o 214,39 zł. Wzrost płac nie jest już tak szybki jak miało to miejsce w ubiegłym roku (płace rosły w tempie 6,8% r/r), ale też – wbrew przewidywaniom – epidemia COVID-19 nie spowodowała zamrożenia płac czy ich obniżki.

Patrząc na dane GUS można być umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o kondycję rynku pracy – niewielki wzrost zatrudnienia i wolniejszy wzrost płac przy jednocześnie ograniczonych stosunkowo nielicznych zgłoszeniach zwolnień grupowych pozwalają stwierdzić, że prognozy wskazujące na dwucyfrowe bezrobocie na koniec roku nie spełnią się.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater