Lewiatan: Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 roku

  • Obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty, dla wszystkich podatników, z 1 lipca na 1 października 2020 r. Taki zapis znalazł się w tarczy 4.0 przyjętej przez Sejm.
  • Konfederacja Lewiatan apelowała o to od dawna. Nowymi przepisami zajmie się teraz Senat.

– Cieszymy się, że ministerstwo finansów wsłuchało się w głos przedsiębiorców i opóźniło wprowadzenie nowego JPK_VAT. Przesunięcie terminu było konieczne, ponieważ składanie nowych plików JPK_V7K i JPK_V7M nie dotyczy, wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, tylko połączenia JPK_VAT z formularzem deklaracji VAT, ale przede wszystkim wymusza dokonanie czasochłonnej i wielowymiarowej analizy.  Dotyczy ona grup produktów i usług, typów (procedur) transakcji oraz typów dokumentów w celu oznaczenia ich w systemach księgowych w nowy, niespotykany wcześniej sposób. W sytuacji pandemii byłoby to wielkie utrudnienie i obciążenie dla firm. Mamy nadzieję, że senatorowie zaakceptują zmiany – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater