Lewiatan: Ministerstwo Rozwoju prosi pracodawców o wsparcie w ocenie wpływu ostatnich zdarzeń, w tym zamknięcia szkół , przedszkoli, żłobków

 | 13.03.2020
  
Prześlij informacje nt. nieobecności pracowników w firmie w związku COVID-19

Szanowni Państwo,

 Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Lewiatana z prośbą o dane na temat sytuacji przedsiębiorców w związku z absencjami pracowników wynikającymi z zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19).

W związku z tym prosimy o przesłanie informacji dotyczącej sytuacji w Państwa firmie. Informacje proszę zamieścić w załączonej do tej wiadomości tabeli, najlepiej według stanu na dzień 16 marca br.

Tabelę należy uzupełnić następującymi informacjami:

  • branża,
  • liczba zatrudnionych w zakładzie pracy,
  • liczba osób korzystających z zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 (na mocy spec ustawy o zwalczaniu COVID-19),
  • liczba osób wykonujących pracę zdalną,
  • liczba osób nieobecnych w zakładzie pracy z innych przyczyn niż wcześniej wymienione.

Informacje przekazane przez Państwa będą anonimowe i zostaną zaprezentowane Ministerstwu Rozwoju wyłącznie jako opracowanie zbiorcze (dane zagregowane).

Wypełnioną tabelę należy przesyłać na adres mfedorczuk@konfederacjalewiatan.pl
do 17 marca 2020 r. do godz. 12.00. 

Konfederacja Lewiatan

Lewiatan
Konfederacja Lewiatan  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

imageimage

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater