Lewiatan: Małgorzata Miszkin-Wojciechowska została ekspertem KE ds. mediacji

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan została ekspertem w zakresie mediacji w Komisji Europejskiej ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Funkcję będzie pełnić do kwietnia 2022 roku, z możliwością jej przedłużenia.

CEPEJ została powołana 18 września 2002 r na podstawie uchwały Komitetu Ministrów Rady Europy. Jej powstanie było odzwierciedleniem woli Rady Europy w obszarze promowania zasad prawnych i praw podstawowych w Europie, które wynikają z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Komisja analizuje skuteczność wymiaru sprawiedliwości w krajach UE. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: ewaluacja systemów sądowniczych, jakość wymiaru sprawiedliwości obejmująca informatyzację systemu sądowniczego, e- sprawiedliwość  i zastosowanie SI (AI) w wymiarze sprawiedliwości oraz mediacja.

 

– Działania podejmowane przez  CEPEJ w ostatnich latach, świadczą o tym, że rolą   Rady Europy jest nie tylko wypracowanie instrumentów międzynarodowych, ale także udoskonalenie wiedzy na temat systemów sądowniczych w Europie jak i różnych narzędzi, które umożliwiają zidentyfikowanie problemów wymiaru sprawiedliwości i ułatwiają ich rozwiązanie. W dobie COVID-19 zarówno informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, organizowanie zdalnych rozpraw, posiedzeń przygotowawczych, a także zdalnej mediacji  (mediacji on line) stanowią główne wyzwania technologiczne, które w niedługim czasie również w Polsce powinny zostać zastosowane. Po koronawirusie świat ulegnie zmianie w wielu aspektach i dotyczy to także wymiaru sprawiedliwości   – mówi Małgorzata Miszkin-Wojciechowska.

Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater