Lewiatan: Mądrze inwestujmy w sztuczną inteligencję

Mądrze inwestujmy w sztuczną inteligencję

Wykorzystanie istniejących już funkcjonalności sztucznej inteligencji pozwoli polskim firmom budować nowe usługi na bazie już istniejących rozwiązań w znacznie krótszym  czasie i bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów. Dzięki upowszechnieniu się usług sztucznej inteligencji  w języku polskim  możemy uzyskać efekt „kuli śnieżnej” w liczbie nowych rozwiązań  – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym komunikatu Komisji Europejskiej „ Sztuczna inteligencja dla Europy”.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi obecnie konsultacje związane z przygotowaniem stanowiska rządu do tego komunikatu.

Budowa od podstaw usług opartych na sztucznej inteligencji wymaga ogromnych nakładów finansowych, wieloletniego doświadczenia i wykwalifikowanych zespołów składających się z programistów, analityków danych, architektów rozwiązań, czy osób z wiedzą branżową.

– Tymczasem istnieją u nas rozwiązania sztucznej inteligencji, które są tworzone i udoskonalane od kilkunastu lat. Mogą one posłużyć jako fundament do  budowania nowoczesnych systemów i usług. Są dostępne  w różnych modelach, gdzie dostawca usług zapewnia dostęp do bibliotek lub gotowych modeli (np. klasyfikatorów obrazu czy systemów rozpoznawania mowy ludzkiej), które użytkownik może dostosować do swoich potrzeb i włączyć do usług czy produktów. Dodatkową zaletą takiego podejścia jest skupienie się na jakości danych służących do nauki systemów sztucznej inteligencji, budowaniu właściwych modeli danych i uczenia się, zamiast zmaganiu się z wyzwaniami związanymi z podstawowymi funkcjami sztucznej inteligencji – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan w celu rozwoju sztucznej inteligencji proponuje m.in.

– Budowę platformy usług chmurowych, na której każdy podmiot działający na terenie Polski może udostępnić swoje usługi sztucznej inteligencji,

–  Zwiększenie zainteresowania szkół średnich, uczelni kształceniem przygotowującym  młode osoby do pracy w zawodzie analityk danych,

–  Zwiększenie liczby  nowych miejsc pracy w zakresie analityki danych,

–  Wzrost liczby projektów z zakresu sztucznej inteligencji poprzez prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych,

– Budowę krajowego centrum kompetencji w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji

Konfederacja Lewiatan

amusielak

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater