Lewiatan: Firmy akceptują wskaźniki udziału energii elektrycznej z OZE w 2021 r.

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan pozytywnie ocenia, zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra klimatu, poziomy udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 roku.

  • To kompromisowe rozwiązanie między dążeniem do utrzymania stabilności cen zielonych certyfikatów oraz ochroną odbiorców końcowych energii elektrycznej przed nadmiernym wzrostem cen.

Ministerstwo Klimatu w projekcie rozporządzenia proponuje utrzymanie w 2021 r. obowiązku OZE na poziomie 19,5% dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych certyfikatów”.

W systemie świadectw pochodzenia za produkcję energii z OZE otrzymuje się tzw. „zielone certyfikaty”, które można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Minister klimatu ustala tzw. obowiązek OZE, czyli proporcje energii elektrycznej, którą przedsiębiorstwa obrotu energią muszą pozyskać z OZE.

– Z punktu widzenia wytwórców korzystających z systemu zielonych certyfikatów zapewne  byłoby korzystniej, aby obowiązek ich dotyczący  był podwyższony, co szybciej doprowadziłoby do likwidacji nadpodaży tego instrumentu, która na koniec czerwca 2020 r. wyniosła ok. 23-25 TWh, a tym samym dało większą pewność utrzymania poziomu ich cen. Podobny pożądany efekt stabilizacyjny dla rynku zielonych certyfikatów dałoby ustalenie poziomu obowiązku nie tylko na rok 2021, ale także na lata następne – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Takie działanie mogłoby skutkować jednak w kolejnych latach płaceniem opłaty zastępczej w zakresie obowiązku dotyczącego certyfikatów biogazowych, przy równoczesnej nadpodaży w zakresie obowiązku dotyczącego zielonych certyfikatów.

– Proponujemy rozważenie, aby w uzasadnieniu do rozporządzenia znalazł się jednoznaczny zapis deklarujący, że Ministerstwo Klimatu nie przewiduje obniżania poziomu obowiązku umorzenia dotyczącego zielonych certyfikatów do czasu, kiedy nadpodaż tego instrumentu  zacznie się zauważalnie zmniejszać – dodaje Dominik Gajewski.

W uzasadnieniu powinien również znaleźć się zapis, że limit udziału ilościowego sumy  energii  elektrycznej  wynikającej  z umorzonych zielonych certyfikatów będzie w kolejnych latach powiększany do łącznie 20%, w miarę migracji biogazowni rolniczych do nowego systemu (Taryfy FIP/FIT lub aukcje). W rozporządzeniu na 2021 r. wskazane jest pozostawienie wskaźnika dla obowiązku dotyczącego certyfikatów biogazowych na poziomie 0,5%, któremu powinien towarzyszyć jasny zapis o chęci zredukowania wskaźnika na rok 2022 do „0%”, pod warunkiem skutecznej migracji wszystkich biogazowni rolniczych do nowego systemu.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater