Lewiatan: Europejski rynek leasingu hamuje

Europejski rynek leasingu w 2019 r. osiągnął 6 proc. wzrost dynamiki w zakresie wartości nowych umów leasingowych, jednak najnowsze dane z połowy tego roku pokazują 24,5 proc. spadek finansowania leasingiem w Europie. Polska branża leasingowa zarówno na koniec 2019 r. jak i w połowie 2020r. zajmowała 6. pozycję w Europie.

Europejska federacja leasingowa Leaseurope, na podstawie danych zebranych od krajowych stowarzyszeń podała, że w 2019 r. całkowita wartość nowych umów leasingowych zawartych w Europie, wyniosła 415 mld euro . Był to wynik o 6 proc. lepszy niż rok wcześniej. Jednak najnowsze dane opublikowane po pierwszej połowie tego roku pokazują 24,5 proc. spadek (r/r) dynamiki europejskiego rynku leasingu, przy wartości nowych umów na poziomie 121,9 mld euro . Polska branża leasingowa, której dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan, zarówno na koniec 2019 jak i po pierwszej połowie 2020r. zajmowała 6. pozycję w Europie.

Wyniki na koniec 2019 r. i po pierwszej połowie 2020 r.
Analiza danych Leaseurope za 2019 r. pokazuje, że w Europie wszystkie segmenty rynku leasingu odnotowały dodatnie dynamiki. Wartość nowych kontraktów dotyczących leasingu pojazdów osobowych (mających 52,9 proc. udział w ruchomościach) wzrosła o 6,6% r/r, dynamika drugiego najważniejszego segmentu europejskiego rynku tj. samochodów dostawczych była wyższa o 7,6% niż przed rokiem, a maszyny i urządzenia przemysłowe odnotowały 3,3 proc. wzrost r/r. Warto dodać, że leasing komputerów i maszyn biurowych zanotował 3,8 proc. dynamikę r/r, wartość umów leasingowych dotyczących takich aktywów jak statki, samoloty, czy tabor kolejowy była wyższa o 1,4% r/r, podczas gdy obszar finansowania nieruchomości odnotował 8,6 proc. wzrost na koniec 2019 r.

Sytuacja na rynku leasingu istotnie zmieniła się w pierwszej połowie 2020r. Wartość nowych umów zawartych przez europejskich leasingodawców w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. wyniosła 121,9 mld euro, co oznacza ujemną, 24,5 proc. dynamikę rynku r/r. Dane Leaseurope pokazują też, że w pierwszej połowie 2020 r. dynamika finansowania pojazdów była niższa o 28,1% r/r. Pozostałe ruchomości zanotowały wynik o 17,1% niższy niż przed rokiem, podczas gdy finansowanie nieruchomości spadło o blisko 35% r/r.

 

„Wpływ kryzysu związanego z pandemią COVID-19 na krajowe gospodarki był widoczny w wynikach większości europejskich rynków leasingu. Obok Polski, która w połowie roku zanotowała ujemną, 24 proc. dynamikę rynku leasingu, spadki odnotowały m.in. rynek brytyjski (-33,4% r/r), niemiecki (-17,3% r/r), włoski (-32,5% r/r) czy rosyjski (-21,9% r/r). Leasing jest tym instrumentem, który finansuje inwestycje przedsiębiorstw. W tym okresie nie tylko spowolnieniu uległy inwestycje przedsiębiorców, ale również sama branża koncentrowała się na zapewnieniu wsparcia dla klientów, którzy na dużą skalę korzystali z tzw. wakacji kredytowych i zapewnieniu ciągłości operacyjnej. Wyniki europejskiego sektora leasingowego, uznawanego za barometr gospodarki pokazują, że także ten sektor rynku zmaga się z konsekwencjami pandemii COVID-19″ – powiedział Marcin Balicki, wiceprzewodniczący KW ZPL, który od początku listopada br. reprezentuje polską branżę leasingową w Radzie Dyrektorów Leaseurope.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na http://www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/zwiazek-polskiego-leasingu-zpl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater