Lewiatan: EFNI: Prezentacja raportu: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) jako benefit

Europejskie Forum Nowych Idei było miejscem prezentacji wniosków oraz dyskusji wokół raportu Konfederacji Lewiatan i Polskiego Funduszu Rozwoju pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) jako benefit – szanse i wyzwania”.

Przygotowany przez Lewiatana na zlecenie PFR raport powstał na bazie badania przedsiębiorców zrzeszonych w Konfederacji. Jak widać, przedsiębiorcy wiążą z nim wiele oczekiwań m.in. zmniejszenie fluktuacji kadry, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników. Badanie pokazało też, że funkcjonowanie PPK w firmach podnosi wśród personelu subiektywną ocenę wartości wynagrodzenia, a także pomaga pracodawcy w budowie wizerunku zaangażowanego w rozwój i przyszłość swoich pracowników.

Raport pokazał, że choć benefity mają swoje miejsce na rynku pracy, to nie zawsze spełniają pokładane w nich oczekiwania – podobnie jest z PPK. Dlatego też trzeba dążyć do tego aby PPK nie było postrzegane jedynie jako niszowe narzędzie lub benefit premium, lecz jako powszechny program, w którym warto jest uczestniczyć. Wyzwań jest zresztą więcej, a zwłaszcza w obszarze edukacji finansowej pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności rynku kapitałowego.

Milion sto tysięcy uczestników PPK to nasz wielki sukces – podwoiliśmy tę liczbę w przeciągu roku – podkreślił Robert Zapotoczny, prezes PFR-Portal PPK. – Trzeba pobudzać świadomość, a widać ją już w instytucjach finansowych – dodał. Dla zwiększenia partycypacji niezbędne jest budowanie większej świadomości. To efekt kuli śnieżnej – inwestorzy muszą dostrzec, że opłaca się w to inwestować – zgodził Michał Duniec, prezes Zarządu Analizy Online. Problemem jest też edukacja finansowa. Polacy to społeczeństwo, które najczęściej przekracza terminy płatności rachunków, mimo posiadania na nie pieniędzy. Raptem połowa z nas zastanawia się nad finansami w perspektywie dłuższej niż 6 miesięcy, a tylko 36% Polaków posiada własne plany finansowe. To najniższy odsetek w OECD. W takich okolicznościach nie ma szans na wyższy współczynnik partycypacji – podkreślił Duniec.

Pracownicy przestaną traktować wpłaty na PPK jako swego rodzaju podatek, jeśli zostaną nauczeni kontroli na swoimi kontami indywidualnymi. To jedyna droga do zmiany mentalności – dodała Monika Fedorczuk, ekspertka w Departamencie Rynku Pracy, Konfederacja Lewiatan. Uczestnicy dyskusji zwracali także uwagę na fakt, że PPK nie jest – i nie musi być – benefitem w ścisłym tego słowa rozumienia. „Nie jest to przecież świadczenie pozapłacowe”, podkreślali dyskutanci.

Wyniki raportu zaprezentowała Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan, która moderowała także dyskusję nad jego wnioskami.

PFR-Portal PPK jest partnerem Europejskiego Forum Nowych Idei 2020.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater