Dostępność szansą dla biznesu – dowiedz się i zainspiruj

W listopadzie 2020 r. Konfederacja Lewiatan w merytorycznym partnerstwie z Fundacją Aktywizacja realizuje projekt informacyjny pt.: „Dostępność szansą dla biznesu”. Poprzez darmowe webinaria przybliżamy firmom i organizacjom, pracodawcom i pracownikom kluczowe zagadnienia związane z dostępnością.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINARIUM 26/11/2020

 

 

Czym jest dostępność?

Dostępność jest formą organizacji otaczającego nas środowiska fizycznego, transportu, technologii, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów oraz usług, w sposób wolny do barier oraz przyjazny i użyteczny dla wszystkich.

Dostępność dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnością. Z jej rozwiązań korzystają również seniorzy, rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży, podróżni z bagażem, którzy w zależności od konkretnego miejsca i okoliczności, mogą również wymagać zapewnienia np. konkretnych rozwiązań wspomagających poruszanie się. Tę szeroką grupę nazywamy osobami o szczególnych potrzebach.

Przykład: Rodzic wchodzący do budynku z dziecięcą spacerówką, w podobny sposób co osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, doświadczy barier i trudności w pokonaniu np. stromych schodów. Dlatego odpowiednie zaprojektowanie wejścia do budynku, lub przygotowanie specjalnej pochylni, będzie rozwiązaniem funkcjonalnym, skutecznym i uniwersalnym dla nich obojga. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie miał szczególne potrzeby w zakresie dostępności.

Dostępność może być zapewniona dzięki zastosowaniu koncepcji:

  • Projektowania uniwersalnego – oznaczającej projektowanie produktów, usług, środowiska, programów w sposób od samego początku wolny od barier, użyteczny i dostępny dla wszystkich.
  • Racjonalnych usprawnień – oznaczającej zastosowanie specjalnych rozwiązań (np. tłumacz języka migowego) oraz technologii asystujących i urządzeń kompensacyjnych, które likwidują istniejące już bariery.

Przykład: Technologie asystujące i kompensacyjne to urządzenia oraz rodzaje oprogramowania, znoszące bariery i umożliwiające osobie z niepełnosprawnością osiągnięcie większej niezależności w życiu codziennym. Mogą to być np. – czytniki ekranu dla osób niewidomych, urządzenia wspomagające słyszenie dla osób z niedosłuchem (pętle indukcyjne, aparaty słuchowe), syntezatory mowy).

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna i  budżetu państwa

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater