Lewiatan Budżet 2020. Czwarty kwartał będzie trudny dla finansów państwa

Wczoraj wieczorem Sejm znowelizował tegoroczny budżet. Założono w nim, że deficyt wyniesie 109,3 mld zł.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan
Tegoroczny deficyt będzie oscylował wokół 5% PKB. Ten wynik byłby jeszcze gorszy, gdyby doliczyć do niego wyniki funduszy celowych – w szczególności Funduszu na rzecz Przeciwdziałania COVID-19 oraz tarcz antykryzysowych. Rzeczywisty wynik funduszy celowych będzie zależny od skali udzielonego i umorzonego wsparcia (oraz metodologii ich zapisu). Wynik całego sektora finansów publicznych ciągnie w dół sektor samorządowy, fundusze celowe i sektor ubezpieczeń społecznych.

Wszystko wskazuje na to, że czwarty kwartał br. może być trudny dla finansów publicznych. Raczej nie grozi nam administracyjne zamrożenie całej gospodarki, jakie pamiętamy z wiosny tego roku. Będziemy doświadczać jednak lokalnych lockdownów, a popyt w niektórych branżach najpewniej zahamuje z powodu indywidualnych decyzji konsumentów. Rośnie prawdopodobieństwo, że potrzebne będzie zwiększenie wydatków na wsparcie biznesów dotkniętych przez drugą falę pandemii..

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater