Lewiatan: Apel pracodawców i związkowców w sprawie tarczy antykryzysowej i ograniczania autonomii RDS

  • Uchwalona przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa nie realizuje postulatów i poprawek zgłaszanych przez organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego – napisali w apelu jej członkowie.
  • Możliwość odwoływania przez premiera członków RDS to zamach na jej autonomię oraz niezależność organizacji pracodawców i związków zawodowych, która jest gwarantowana przez prawo krajowe, europejskie i międzynarodowe.

 

Pod apelem podpisali się Konfederacja Lewiatan, Forum Związków Zawodowych, OPZZ, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

Apel partnerów społecznych  Rady Dialogu Społecznego

 

Uchwalona przez Sejm tzw. Tarcza antykryzysowa nie realizuje postulatów i poprawek zgłaszanych przez organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego.

W naszej ocenie rozwiązania w niej zawarte są daleko niewystarczające. Nie wykorzystują wszystkich będących w zasięgu Polski możliwości, a przez to nie zapewniają odpowiedniej ochrony ani przedsiębiorcom, ani osobom zatrudnionym.

 

Rząd ogłaszając Tarczę informował, że na walkę z kryzysem przeznaczy 212 mld zł w różnych instrumentach. W tej kwocie założono 66 mld zł na bezpośrednie wsparcie firm, pracowników i służby zdrowia. W obecnym projekcie wsparcie wynosi mniej niż 40 mld zł, czyli znacząco mniej niż pierwotnie zakładano. Stąd przestrzeń do bardziej optymalnego wsparcia przy zachowaniu stabilności finansów państwa. Wsparcie firm i miejsc pracy jest priorytetem, który powinien być uwzględniony w nowelizacji budżetu i odpowiedniej priorytetyzacji wydatków.

 

Wysoce niepokojący i zarazem niedopuszczalny jest fakt, że wśród przegłosowanych nad ranem 28 marca br. są przepisy mające niewiele wspólnego z ratowaniem polskiej gospodarki i rynku pracy. Dotyczy to w szczególności zwiększenia uprawnień prokuratora generalnego, zmian w Kodeksie wyborczym oraz możliwości ingerowania premiera w skład i prace Rady Dialogu Społecznego. W tej ostatniej kwestii protestujemy przeciwko przyznaniu Prezesowi Rady Ministrów tak daleko idących kompetencji i to w czasie trwania stanu epidemii. Uznajemy to za zamach na autonomię Rady Dialogu Społecznego oraz niezależność organizacji pracodawców i związków zawodowych, która jest gwarantowana przez prawo krajowe, europejskie i międzynarodowe. Uważamy, że wszelkie zmiany w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, powinny być skonsultowane i przyjmowane w drodze konsensusu z samą Radą. Dlatego żądamy natychmiastowego usunięcia tych przepisów z ustawy.

Apelujemy o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie w życie Tarczy Antykryzysowej w zakresie związanym z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Podejmujemy także prace dotyczące przygotowania kolejnej wersji niezbędnych rozwiązań. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja, zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników wymaga podjęcia już w tej chwili niezbędnych działań. Należy przede wszystkim skoncentrować je na realnych i prostych instrumentach pomocowych, dostępnych dla wszystkich podmiotów potrzebujących wsparcia.

Nasi eksperci są gotowi do pracy. Członkowie Rady dysponują listą poważnych poprawek i uzupełnień Tarczy w formie konkretnych zapisów prawnych, które muszą się znaleźć w jak najszybszej nowelizacji ustawy.

Deklarujemy gotowość do podjęcia tych prac wspólnie z rządem. Informujemy, że strona społeczna Rady Dialogu Społecznego działa intensywnie i z zaangażowaniem oraz, wbrew rozpowszechnianym przez niektórych opiniom, jest władna do przyjmowania ważnych formalnie stanowisk strony pracowników i pracodawców.

 Konfederacja Lewiatan

Apel

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater