Lewiatan: Akcyzą nie powinny być objęte auta dostawcze

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych popierają wprowadzenie zróżnicowanych stawek akcyzy dla samochodów osobowych.

Niższych dla spełniających wysokie normy emisji spalin, mających silniki o małej pojemności, a wyższych dla silników o większej pojemności i niższych normach emisji spalin. Akcyzą nie powinny być jednak objęte  auta  dostawcze o ładowności do 3,5 tony, które obecnie nie podlegają takiemu obciążeniu.

– Propozycje zawarte w projektach ustaw o podatku akcyzowym i Prawo o ruchu drogowym ograniczą możliwość zaniżania wartości celnej samochodów w celu unikania  opodatkowania, pozytywnie wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez polepszenie stanu technicznego użytkowanych pojazdów.

Pracodawcy proponują, w sytuacji jeżeli nie jest możliwe całkowite wyłączenie z opodatkowania aut dostawczych – co jest uzasadnione gospodarczo, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw – objąć je jednolitą stawką akcyzy.

Wątpliwości pracodawców budzi dysproporcja w zaproponowanych stawkach podatku w zależności od pojemności silnika. W projekcie założono, że dla samochodów spełniających najwyższą normę emisji spalin (Euro 6) wynosi:

  • przy pojemności 1500-1999 cm3 – 1950 zł,
  • przy pojemności 2000-2499 cm3 – 9000 zł, co oznacza przyrost o 362% w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,
  • przy pojemności 2500-2999 cm3 – 14.000 zł, co oznacza przyrost o 56 % w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,
  • przy pojemności 3000-3499 cm3 – 20.000 zł, co oznacza przyrost o 43% w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,
  • przy pojemności 3500-3999 cm3 – 27.000 zł, co oznacza przyrost o 35% w stosunku stawki dla poprzedniego przedziału pojemności,

Różnica 7050 zł pomiędzy przedziałami pojemności 1500 – 2000 cm3 i 2000-2500 cm3 jest niemożliwa do zaakceptowania (w szczególności dla samochodów dostawczych), gdyż z użytkowego punktu widzenia nie ma żadnej różnicy między tymi pojazdami. Większość producentów sprzedaje na rynku polskim samochody dostawcze z silnikami powyżej 2000 cm3. Wprowadzenie zróżnicowanej stawki akcyzy będzie prowadziło do ich drastycznej dyskryminacji w stosunku do producentów, którzy sprzedają pojazdy o znacznie niższej pojemności silników, najczęściej oscylującej wokół pojemności 1990 cm3.

                   Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater