Krajowy Rejestr Mediatorów – Konfederacja Lewiatan jednym z partnerów nowego projektu MS dot. mediacji

27 listopada odbyła się konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości inaugurująca projekt pn. „Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

Projekt będzie realizowany przez MS, jako lidera projektu, oraz cztery podmioty – Konfederację Lewiatan, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele MS – Wiceminister  dr Marcin Romanowski, Aleksandra Siemianowska, Aleksandra Rusin-Batko oraz Marcin Smalcerz z Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich, a także przedstawiciele Partnerów – Dorota Lewandowska (RIGP), Paula Baumgart (CIAPP), dr Marek Dąbrowski (KUL) – prezentujący zadania partnerów w projekcie oraz  r.pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska (CM przy Konfederacji Lewiatan), której wystąpienie dotyczyło prawnych uregulowań mediacji online.

Głównym celem omawianego w czasie konferencji projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Zadania przewidziane w projekcie dla Konfederacji Lewiatan to przede wszystkim:

  • przeprowadzenie szkoleń 80 i 24-godzinnych przygotowujących do walidacji w ramach kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych dla uczestników z województwa mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego;
  • przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w zakresie e-mediacji ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych i pracowniczych;
  • przeprowadzenie działań informacyjnych dot. projektu

Szkolenia 24 godzinne przewidziane są dla mediatorów już funkcjonujących na rynku i chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ukończyć szkolenie i przystąpić do walidacji w ramach kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, natomiast szkolenia 80-godzinne przeznaczone są dla osób, które nie są mediatorami, a które chcą rozpocząć swoją edukację mediacyjną, ukończyć szkolenie i przystąpić do walidacji w ramach ww. kwalifikacji. Walidacje (egzaminy), do których zobowiązani są przystąpić wszyscy uczestnicy szkoleń, organizowane będą przez Konfederację Lewiatan, która w czerwcu 2020 r., uzyskała status Instytucji Certyfikującej w zakresie kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Szkolenia i walidacje w ramach realizowanego projektu będą bezpłatne dla uczestników.

Planowane jest, aby szkolenia rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2021 r., Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie Konfederacji Lewiatan, natomiast już teraz możecie Państwo zgłaszać swoje zainteresowanie udziałem w szkoleniach pisząc na adres: rejestracja@cammediacje.pl

Zachęcamy również do obserwowania strony Centrum Mediacji Lewiatan na FB (www.facebook.com/CMLewiatan), gdzie zamieszczane będą wszelkie aktualności związane z projektem i naborem na szkolenia zarówno 24, 80-godzinne, jak i na te dotyczące mediacji gospodarczej i pracowniczej z elementami mediacji online.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater