• prezes zarządu jacek silski
 • wiceprezes zarządu zbigniew stochalski
 • wiceprezes zarządu jacek kulik
 • wiceprezes zarządu izabella macionga
 • wiceprezes sarządu piotr stawiński
 • wiceprezes zarządu paweł florkiewicz
 • wiceprezes zarządu adam wize
 • WZP
 • Konwent członków Konfederacji Lewiatan przy WZPL

Konwent członków Konfederacji Lewiatan przy WZPL

W grudniu 2008 r. Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan (WZPL) podjął inicjatywę utworzenia Konwentu członków Konfederacji Lewiatan przy WZPL. Celem działania Konwentu jest podejmowanie działań, zmierzających do promowania przedsiębiorczości na poziomie regionalnym. Aktywność członków Konfederacji Lewiatan w związkach branżowych, skonfederowanych w Konfederacji Lewiatan, przekłada się przede wszystkim na reprezentowanie interesów branżowych. WZPL dąży do stworzenia forum współpracy z wielkopolskim samorządem, lokalnymi organizacjami gospodarczymi, administracją państwową ogólną i szczegółową (urzędy miejskie, powiatowe, urzędy skarbowe, urzędy celne, inspekcja pracy itp.) w zakresie wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości, a także budowania sprzyjającego klimatu swobody działalności gospodarczej. Założyliśmy, że narzędziem realizacji tych celów jest Konwent członków Konfederacji Lewiatan przy WZPL. Konwent ułatwia przepływ informacji między Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego w Poznaniu a wielkopolskimi firmami. Pan Prezes Jacek Silski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, reprezentuje interesy firm, zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców Lewiatan oraz Konwencie członków Konfederacji Lewiatan przy WZPL przed przedstawicielami tego gremium, wywierając wpływ na otoczenie biznesu, w którym funkcjonują zrzeszone firmy. W skład Konwentu wchodzą:
 • Bank Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Poznaniu
 • Bank Zachodni WBK SA
 • Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.
 • BIOFARM Sp. z o.o.
 • BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp.k.
 • City Handlowy Region Zachodni
 • Deloitte Polska Spółka z o.o. Sp.k.
 • Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
 • GlaxoSmithKlinePharmaceuticals SA
 • Grupa Allegro Sp. z o.o.
 • Grupa Muszkieterów w Polsce
 • Hansgrohe Sp. z o.o.
 • HSBC Bank Polska SA
 • Philips Lighting Poland SA
 • Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o.o.
 • PwC Polska, Biuro w Poznaniu
 • PBE ELBUD Poznań S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska SA Oddział w Poznaniu
 • Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. ( OBI )
 • TESCO (Polska)  Sp. z o.o.
 • Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
 • Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu
 • WeC Dorota Szylak