Konkursy Go to Brand – dotacje na promocje firm podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju

 

2 konkursy GO TO BRAND

50 mln zł na promocję firm w Dubaju!

Od 3  do 31 marca 2020 przedsiębiorcy mogą  składać wnioski na sfinansowanie promocji swoich marek produktowych podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, która rozpocznie się 20 października br. W dodatkowym konkursie organizowanym przez PARP w ramach „Go to Brand”, uruchomiony został specjalny instrument dedykowany obecności firm w wydarzeniach towarzyszących EXPO. Maksymalne wsparcie dla firmy, która chce wejść ze swoją ofertą na rynki krajów Zatoki Perskiej to 425 670 zł.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach targowych w krajach Zatoki Perskiej (w tym imprezach towarzyszących EXPO) czy doradztwa w zakresie zdobywania rynków dla innowacyjnych produktów.

Więcej informacji: tutaj

Jednocześnie przypominamy, że do 11 marca 2020  przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie „Go to Brand” wspierającym przedsiębiorców w wykreowaniu marki na rynkach zagranicznych. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, na udział w branżowym programie promocji, którzy mogą się promować podczas konkretnych wydarzeń.  

Firma musi działać w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym

np. biotechnologia i farmaceutyka, moda, sektor IT/ICT. 

Dzięki konkursom przedsiębiorcy mają szansę na zdobycie rynków  zagranicznych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425 670 zł przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł (wartość kosztów kwalifikowalnych).

 

Więcej informacji: tutaj

 

www.parp.gov.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater