Konferencja prasowa Instytutu Biznesu Rodzinnego – Nowatorskie podejście w ocenie efektywności strategicznej firm rodzinnych, 25 luty

Instytut Biznesu Rodzinnego

zaprasza na konferencję prasową prezentującą raport:

Strategiczna Logika Firm Rodzinnych – Model BELIEFS™

 

Nowatorskie podejście w ocenie efektywności strategicznej firm rodzinnych. Wartości moralne biznesu na celowniku modelu BELIEFS™ Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca ds. strategii i sukcesji w firmach rodzinnych i rodzinach biznesowych dowodzi, że firmy rodzinne w Polsce kierują się zupełnie inną strategiczną logiką funkcjonowania na rynku, przez co ocena tylko wskaźników ekonomicznych jest nieadekwatna do DNA istnienia i funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce.

 

Do tej pory wszystkie próby oceny firm rodzinnych (powstałe na ten temat rankingi, zestawienia, konkursy oceniane były tylko i wyłącznie na przykładzie aspektów finansowych i ew. wielkości firmy).

15 lat badań i obserwacji oraz pracy w obszarze doradztwa i sukcesji w firmach rodzinnych, dr Adrianny Lewandowskiej, zaowocowały stworzeniem nowatorskiego modelu BELIEFS™, który przede wszystkim, zakłada istnienie różnic w procesie zarządzania strategicznego pomiędzy firmami rodzinnymi i firmami nierodzinnymi. Istnieje określona logika, charakterystyczna dla firm rodzinnych, na podstawie, której podejmowane są decyzje strategiczne zakorzenione w wartościach i postawach właścicieli firm rodzinnych. Ponadto zakłada, iż istnieją określone wartości, które, jeśli są integralną częścią zachowań rynkowych danej firmy, zwiększają jej potencjał strategiczny – rozumiany jako realizowanie celów finansowych i pozafinansowych. Harmonizacja wartości prowadzi do równowagi strategicznej pomiędzy obydwoma systemami, a tym samym do sukcesu rodziny biznesowej.

Instytut Biznesu Rodzinnego w badaniu zrealizowanym w grupie 2210 respondentów pochodzących z 371 firm rodzinnych, zweryfikował autorski model oparty na dominującej logice przekonań rodzin biznesowych.

Na konferencji prasowej szerzej przedstawimy m.in.:

1)      Dlaczego analizując firmy rodzinne powinniśmy spojrzeć inaczej niż tylko przez pryzmat wzrostu, obrotów i wyników finansowych? Jakimi innymi miarami weryfikować potencjał rozwoju firmy rodzinnej? BELIEFS – nowy rating dla firm rodzinnych?

2)      Jakie są różnice w procesie zarządzania strategicznego pomiędzy firmami rodzinnymi i firmami nierodzinnymi.

3)      Zdrowa rodzina, zdrowa firma? Jak wygląda rzeczywistość polskich rodzin biznesowych i jak wpływa to na sposób prowadzenia biznesu?

4)      Postrzeganie rzeczywistości biznesowej z punktu widzenia realizacji wartości ważnych dla firmy jest różne w zależności od ról biznesowych: inaczej świat widzą właściciele, inaczej członkowie rodziny, a inaczej pracownicy. Jak doprowadzić do harmonizacji tych wartości? Istota indexu BELIEFS.

5)       Jaka istnieje logika, charakterystyczna dla firm rodzinnych, na podstawie, której podejmowane są decyzje strategiczne?

6)      Model BELIEFS, opiera się na wiązkach wartości, które sklasyfikowane zostały następująco:

  • B (bonds) – więzi społeczne tworzone przez właścicieli i rodzinę, tradycja,
  • E (effectivity) – efektywność i doskonałość organizacyjna,
  • L (love) – wzajemne relacje w rodzinie,
  • I (identification) – identyfikacja członków rodziny z firmą i jej celami,
  • E (entrepreneurship) – przedsiębiorczość, aktywność,
  • F (family) – kontrola i wpływy rodziny na firmę,
  • S (strategy) – działanie strategiczne z myślą o długotrwałość firmy.

7)      Mit czy fakt: czy wartości w firmach rodzinnych są realizowane? Jak bardzo można założyć, że rzeczy istotne dla właścicieli wpływają na rzeczywistość operacyjną.

8)      Przyzwyczailiśmy się myśleć, że firmy rodzinne zainteresowane są długą perspektywą działania. Czy rzeczywiście tak jest? Czy potrafią się oprzeć krótkookresowym zyskom? Czy bardziej niż korporacje opierają się na wartościach i zależy im na zrównoważonym rozwoju firmy?

9)      Fala sukcesyjna nie nadchodzi. Ona już jest. Pytanie czy młodzi, którzy mają wchodzić w rolę następców są do tego przygotowani? Czy mają wsparcie mentorów?

10)  W działaniu firm rodzinnych pierwszego pokolenia wielką rolę odgrywały autorytety założycieli. Jak dziś przygotowane są zespoły, pracownicy, do zwiększonej odpowiedzialności w kontekście zmiany pokoleniowej.

Konferencję prasową poprowadzi dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, która opracowała tę unikalną w skali świata metodologię oceny firm rodzinnych.

Konferencja odbędzie się 25.02.2020/wtorek/, o godz. 09:30

 w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie

Czas trwania konferencji to ok. 1,5 h

Szczegółowe informacje i akredytacje:

Łukasz Tylczyński

ltylczynski@ibrpolska.pl

tel. 691 330 205

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater