Konferencja GŁOS BIZNESU 2018: Gospodarka, Rynek Pracy, Podatki, Poznań, 21 czerwca

 

Szanowni Państwo,Silna konkurencja na rynku oraz zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymuszają na pracodawcach dostosowania się do aktualnych realiów inwestycyjnych oraz otoczenia regulacyjnego.

Kluczowym jest zarządzanie polityką podatkową – system podzielonej płatności może wpłynąć znacząco na płynność finansową przedsiębiorcy, wprowadzi możliwość zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wymusi dostosowanie systemów księgowo – rozliczeniowych w firmach.

Równie ważne jest prowadzenie skutecznej polityki HR na trudnym rynku pracy (m.in. wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie regulacji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian 2018/2019 – zatrudnianie cudzoziemców, pracownicze plany kapitałowe).

W programie m.in.:

 • prezentacja aktualnej agendy gospodarczej i biznesowej, dyskusja z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli firm
 • interaktywne warsztaty, na których eksperci szczegółowo omówią tematykę aktualnych zmian w prawie pracy, zarządzania polityką podatkową i finansową firmy oraz otoczenia prawnego w ramach nowego Prawa przedsiębiorcy

Zapraszamy serdecznie!

10:30 – 11:00Rejestracja, kawa powitalna
11:00 – 11:15Otwarcie konferencji
Jacek Silski, Prezes Zarządu, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
11:15 – 11:30Wprowadzenie | Perspektywy gospodarcze dla Polski i wyzwania dla biznesu w regionie
Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan
11:30 – 12:45Debata | Perspektywy dla przedsiębiorców

 • inwestycje sektora prywatnego
 • wyzwania rynku pracy
 • uwarunkowania regulacyjne
 • podatki i finansowanie

Komentarze biznesu, Q&A

12:45 – 13:00Przerwa kawowa
13:00 – 15:00Warsztaty i konsultacje
warsztat 1Rynek Pracy i Pracownicze Programy Kapitałowe
Robert Lisicki
, Dyrektor Departamentu Pracy, Konfederacja Lewiatan
Agnieszka Łukawska
, Dyrektor ds. programów emerytalnych, Skarbiec TFI S.A.

 • zatrudnianie cudzoziemców
 • PPK czy PPE – porównanie dopuszczalnych rozwiązań
  – rola pracodawcy przy tworzeniu PPE / PPK
  – obowiązki pracodawcy prowadzącego PPE / PPK
  – koszty obciążające pracodawcę
 • co warto wziąć pod uwagę wybierając instytucję finansową prowadzącą PPE / PPK
warsztat 2Mechanizm płatności podatku VAT
Piotr Żurowski, Partner w KPMG w Polsce

 • koncepcja mechanizmu oraz omówienie przepisów
 • problemy praktyczne związane płatnościami i korzystaniem z rachunku VAT
 • dobrowolności stosowania tego narzędzia, terminy i podstawy zwolnienia środków z konta VAT
 • sposoby zapłaty podatku i zobowiązań z konta VAT oraz korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem podzielonej płatności
warsztat 3Prawo Przedsiębiorców – nowa ustawa – praktyczne aspekty 2018
Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

 • krąg uprawnionych,
 • obowiązki (albo brak obowiązków) w zakresie rejestracji, podatków oraz składek ZUS,
 • wątpliwości (pułapki) VAT
 • świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców,
 • wpływ na konkurencyjność innych przedsiębiorców;- wątki dodatkowe:
 • składki na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców,
 • ograniczenia w dokonywaniu płatności gotówkowych (art.19),
 • brak ograniczeń dotyczących kontroli w wybranych przypadkach
15:00 – 16:00Poczęstunek, networking

 

GŁOS BIZNESU 2018
Gospodarka, rynek pracy, podatki

Poznań, 21 czerwca 2018
siedziba Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Oddział Wielkopolski w Poznaniu Centrum Edukacji, ul. Ziębicka 18

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

REJESTRACJA


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Grażyna Mazurek, Ekspert, Departament Wydarzeń Konfederacji Lewiatan
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl; +48 22 55 99 940

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater