Komisje branżowe

W ramach struktur Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan (WZPL) działają Komisje, stanowiące ciała doradcze Zarządu. Należą do nich następujące grupy:

Zespoły problemowe to płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczenia pracowników poszczególnych działów, funkcjonujących w firmach, zrzeszonych w WZPL. Uczestnicy forum tworzą grupy konsultacyjne i opiniotwórcze w zakresie zagadnień, dotyczących ich specjalności, współpracujące z ekspertami Konfederacji Lewiatan. W ramach działalności Forum WZPL organizuje bezpłatne seminaria z udziałem przedstawicieli odpowiednich urzędów (m. in. Izby Skarbowej, Izby Celnej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy) oraz ekspertów z poszczególnych dziedzin. Seminaria organizowane są cyklicznie.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater