• prezes zarządu jacek silski
 • wiceprezes zarządu zbigniew stochalski
 • wiceprezes zarządu jacek kulik
 • wiceprezes zarządu izabella macionga
 • wiceprezes sarządu piotr stawiński
 • wiceprezes zarządu paweł florkiewicz
 • wiceprezes zarządu adam wize
 • WZP
 • Komisje branżowe

Komisje branżowe

W ramach struktur Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan (WZPL) działają Komisje, stanowiące ciała doradcze Zarządu. Należą do nich następujące grupy:
 • Forum Kobiet,
 • Forum Firm Rodzinnych,
 • Forum Opieki Zdrowotnej,
 • Forum Finansowo-Księgowe,
 • Forum Pracy i Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Forum Funduszy UE,
 • Forum Komunikacji i Transportu,
 • Forum Prawne,
 • Forum Budownictwa i Infrastruktury,
 • Forum Handlu i Usług,
 • Forum Marketingu i Zarządzania,
 • Forum Akcyzowo-Celne,
 • Forum Praw Autorskich i Patentowych,
 • Forum „Nauka Biznes Edukacja”,
 • Forum Teleinformatyki,
 • Klub Przedsiębiorców,
 • Forum HR.
Zespoły problemowe to płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczenia pracowników poszczególnych działów, funkcjonujących w firmach, zrzeszonych w WZPL. Uczestnicy forum tworzą grupy konsultacyjne i opiniotwórcze w zakresie zagadnień, dotyczących ich specjalności, współpracujące z ekspertami Konfederacji Lewiatan. W ramach działalności Forum WZPL organizuje bezpłatne seminaria z udziałem przedstawicieli odpowiednich urzędów (m. in. Izby Skarbowej, Izby Celnej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy) oraz ekspertów z poszczególnych dziedzin. Seminaria organizowane są cyklicznie.