Pieniądze z Funduszu Pracy powinny służyć wsparciu osób, które utraciły pracę, a przed jej utratą opłacały składki na ten fundusz. Natomiast pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i pozostają bezrobotne powinna pochodzić z innych źródeł, przede wszystkim z pomocy społecznej – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czytaj dalej

Ministerstwo Finansów  przekazało do konsultacji Strategię Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016 – 2020. Strategia jest elementem nowego systemu zarządzania administracją podatkową, którego podstawy zostały określone w ustawie o administracji podatkowej z dnia 10 lipca 2015 r. Dokument ten, będzie określać w perspektywie średniookresowej, strategiczne cele i kierunki działania Administracji Podatkowej.

Czytaj dalej

Waloryzacja kontraktów uratuje miejsca pracy

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowe prawo umożliwi renegocjację kontraktów długoterminowych w momencie ogłoszenia przepisów zmieniających koszty wykonywania zamówienia, a nie jak wcześniej po ich wejściu w życie . Dzięki temu uda się uchronić ok. 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

Bezpłatne spotkania dla eksporterów

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedstawicieli przedsiębiorstw pn. Co eksporter wiedzieć powinien?”.

Czytaj dalej

Inwestujmy w pracę, nie w emerytury – komentarz Lewiatana

W końcu czerwca 2014 r. było nas 38,5 mln. W latach 1990-2013 przeciętne trwanie życia kobiet wydłużyło się o 4 lata, a mężczyzn o 3,5 roku – podał GUS w publikacji „Sytuacja demograficznej Polski 2013-2014″.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater