W imieniu Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej oraz Krajowej  Izby Gospodarczej  zapraszamy  do udziału w spotkaniu z reprezentantami Specjalnego Regionu Ekonomicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Ras al-Khaimah, którzy przybliżą zagadnienia związane z rynkiem ZEA oraz perspektywami dla polskich firm w zakresie prowadzenia handlu z tym krajem.

Czytaj dalej

Bezpłatne porady prawne dla członków WZP Lewiatan

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych kancelarii PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak sp. k., Partnera WZP Lewiatan, która udostępnia naszym członkom możliwość korzystania z porad prawnych w ramach dyżurów mailowo – telefonicznych w każdy czwartek w godz. 10:00 – 12:00.

Czytaj dalej

Aktywność Zarządu

W dniu 26 sierpnia Jacek Silski spotkał się z przedstawicielami zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego (TPPW).
Spotkanie dotyczyło finansowego wsparcia TPPW w jego działaniach, m. in. dotyczącej wydania rocznika „Wielkopolski Powstaniec 1918-1919”.

Czytaj dalej

W imieniu Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD), zrzeszonym w Wielkopolskim Związku Pracodawców Lewiatan, zapraszamy Państwa do wsparcia studentów Uczelni w powstawaniu ich prac dyplomowych na bazie realnych zagadnień z otoczenia biznesowego. CDV oczekuje, iż firmy zaproponują tematy, nad którymi studenci będą pracować (faktyczny problem w danej firmie).

Czytaj dalej

Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji na VII Kongresie Kobiet

Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji

Biznes – Innowacje – Eksport

VII Kongres Kobiet, 11-12 września 2015, Warszawa, Torwar

11września 2015 (piątek)  godz. 14:00- 19:00, TORWAR

Potencjał kobiet to dziś jeden z ważniejszych i nie w pełni wykorzystanych czynników rozwoju firm i polskiej gospodarki. Dlaczego należy zapewnić równe szanse dla kobiet w firmach i gospodarce? Jak skutecznie wspierać firmy kobiece w zdobywaniu rynków zagranicznych?  Jaki jest wkład kobiet w rozwój nowych technologii – czy firmy kobiece są innowacyjne?  Inspiracje i sukcesy firm zarządzanych przez kobiety. Dobre praktyki z Polski i innych krajów.  Problemy młodego pokolenia kobiet biznesu.

Prowadzenie: Ewa Rumińska- Zimny

Czytaj dalej

Ustawa frankowa do poprawki – opinia Lewiatana

Dzisiaj senatorowie z komisji budżetu i finansów zajmą się tzw. ustawą frankową. Konfederacja Lewiatan uważa, że w kształcie uchwalonym przez Sejm powinna być zmieniona. Kontrowersje budzi przerzucenie na banki 90 proc. kosztów przewalutowania kredytów czy poszerzenie liczby osób, które mogą skorzystać z ustawy przez podwyższenie powierzchni mieszkania lub domu na zakup których zaciągnięto kredyt.

Czytaj dalej

W opiniowanym projekcie proponuje się dodanie w Art. 71 ust. 2 dodatkowego punktu nr 9, przez co nastąpiłoby uwzględnienie przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, do okresu 365 dniu, w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, również okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) lub zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567), jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą była sprawowana opieka.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater