Od 1 października 2015 roku wszystkie biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne Urzędu m. st. Warszawy uwzględniają kryteria kodeksu pracy i społeczne w zamówieniach publicznych. Przykład Warszawy może przyczynić się do upowszechnienia stosowania klauzul społecznych przez pozostałe podmioty i instytucje publiczne w kraju – uważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

Aktywność Zarządu

26 listopada Jacek Kulik wziął udział w roboczym spotkaniu konsultacyjnym Komitetu Monitorującego WRPO, dotyczącego kryteriów wyboru projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Premier Beata Szydło wygłosiła w Sejmie expose. Było ono powtórzeniem propozycji PiS z kampanii wyborczej i w tym sensie nie było zaskoczeniem. Zaskoczeniem było natomiast zdefiniowanie priorytetów rządu:€” 3 x rozwój, ale rozwinięcie ich w sposób, który jest jednoznacznie wydawaniem pieniędzy. Zaskoczeniem było także silne wyeksponowanie państwa jako podmiotu gospodarczego, obracającego wielkimi kapitałami i decydującego o kierunkach jego inwestowania” – uważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

Aktywność Zarządu

18 listopada Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – kształcenie ustawiczne pracowników wielkopolskich firm” (więcej),

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater