Wiele firm zbankrutuje jeżeli cena świadectw nie wzrośnie

Istnieje konieczność systemowego rozwiązania problemu ogromnej nadwyżki świadectw pochodzenia do 2020 roku. Najlepszym wyjściem byłoby utrzymanie poziomu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia w wysokości 20 proc. w 2017 r. i w zbliżonej wysokości w kolejnych latach, do czasu ustabilizowania rynku – uważa Związek Pracodawców Energetyki przy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj dalej

Waloryzacja umów dotyczy pracodawców i zamawiających

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – wprowadzająca obowiązkową składkę ZUS w umowach zleceniach – stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla pracodawców, którzy muszą właściwie zrewidować swoje budżety do nowych warunków biznesowych. Podobne zadanie czeka zamawiających, którzy – w przypadku braku udanych renegocjacji – muszą liczyć się z dotkliwą sankcją. W takich przypadkach podmiot realizujący zamówienie publiczne będzie mógł bez konsekwencji rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia – zauważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater