Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan pozytywnie ocenia projekt tzw. małej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, ale uważa, że część propozycji wymaga zmian. Chodzi przede wszystkim o odrzucenie proponowanej instytucji zamówień in-house, które wzbudzają najwięcej wątpliwości.

Czytaj dalej

Wprowadzenie minimalnej stawki za 1 godzinę w wysokości 12 zł dla wszystkich umów cywilnoprawnych spowoduje wzrost kosztów po stronie zleceniodawców i może skłaniać do poszukiwania mniej obciążających rozwiązań – np. korzystania z umów o dzieło, konstruowania nowych typów umów (kontraktów), czy ograniczenia zatrudnienia, albo do rezygnacji z prowadzenia biznesu, co niekorzystnie wpłynie na gospodarkę i rynek pracy – uważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

Wprowadzenie ulgi podatkowej na prace badawczo – rozwojowe w postaci dodatkowego odpisu z tytułu ponoszonych wydatków na badania i rozwój w wysokości nie mniejszej niż 50 proc. poniesionych kosztów, odliczanych od wyniku finansowego brutto oraz stworzenie dodatkowych preferencji dla startupów -€” proponuje Konfederacja Lewiatan w „Białej Księdze inwestycji”.

Czytaj dalej

Lewiatan: Kontrowersyjna ewidencja przepracowanych godzin

Kontrowersyjna ewidencja przepracowanych godzin

Wprowadzenie wymogu ewidencjonowania liczby godzin przepracowanych przez osobę fizyczną przyjmującą zlecenie lub świadczącą usługi albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i osobiście świadczącą usługi oznaczać będzie wzrost biurokracji i nałoży na współpracujące ze sobą podmioty niepotrzebne obowiązki administracyjne zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł – uważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater