Aktywność Zarządu

30 października Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu zorganizowanym przez europosłankę Agnieszką Kozłowską-Rajewicz. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom, dotyczącym kształcenia dualnego. (Więcej)

Czytaj dalej

Mamy nadzieję, że po karnawale kampanii wyborczej, która rządzi się swoimi prawami, nastąpi czas pracy. Przed Polską stoją wielkie wyzwania, m.in. sformułowanie wieloletniej strategii polityki przemysłowej, czy zapewnienie równowagi finansów publicznych. Pracodawcy oczekują na jak najszybsze utworzenie rządu i expose premier. Przedsiębiorcy, potrzebują pewności co do kierunków polityki gospodarczej i stabilności w decyzjach strategicznych – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

23 października br. w Hotelu Maraton w Szamotułach miało miejsce bardzo interesujące spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców – Lewiatan, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców z Markiem Szymankiewiczem, Wiceprezesem ds. infrastruktury sieci Enea Operator.

Czytaj dalej

Mediacja przyspiesza rozwiązywanie konfliktów

Mediacja skraca czas trwania sporu oraz ogranicza koszty. Pozwala oddzielić interesy od emocji, co ma duże znaczenie w szybkim rozwiązaniu konfliktu. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy dzięki wykorzystaniu mediacji mają większe szanse na utrzymanie biznesowych relacji – podkreślali uczestnicy konferencji „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej”, zorganizowanej przez Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Czytaj dalej

Wprowadzenie zamówień in house, nieprecyzyjne zapisy, pozwalające na swobodną interpretację przepisów, nieuwzględnienie postulatów, m.in. dotyczących wydłużenia terminu na składanie pytań, restrykcyjny sposób uregulowania instytucji podwykonawstwa – krytykuje w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan i wzywa rząd do jego odrzucenia.

Czytaj dalej

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP uruchamia w listopadzie cykl bezpłatnych porad prawnych dla poznańskich przedsiębiorców oraz dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater