Aktywność Zarządu

21 marca Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na uroczystości nadania imienia skwerowi Wincentego i Jana Wierzejewskich, organizatorów skautingu w zaborze pruskim i Powstańców Wielkopolskich, na skwerze położonym na narożniku ulic Grunwaldzkiej i Szylinga w Poznaniu.

Czytaj dalej

Lewiatan proponuje wprowadzić mediację do Kodeksu pracy

Dotychczasowy siedmiodniowy termin na odwołanie się pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę jest za krótki i często uniemożliwia właściwe przygotowanie pozwu i zgromadzenie wszelkich dowodów w sprawie. Jego wydłużenie do 14 dni jest dobrym rozwiązaniem. Do Kodeksu pracy należałoby również wpisać możliwość rozstrzygania sporów w drodze mediacji – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając poselski projekt zmian w Kodeksie pracy.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater