KALENDARIUM SZKOLEŃ

24 września 2020

online

konferencja

BUSINESSmeetup Wirtualna konferencja praktyków z obszarów zarządzania, innowacji, sprzedaży, marketingu, HR i IT, organizowana przez IT.INTEGRO, Wielkopolski Fundusz Rozwoju i WZP Lewiatan
24 września 2020

online

webinarium

Prezentacja oferty wsparcia finansowego dla MŚP w ramach Tarczy Antykryzysowej, Agencja Rozwoju Przemysłu SA.
29 września 2020

online

konferencja

Wielkopolska-kierunek wodór, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
2 października 2020

online

konferencja

Europejskie Forum Nowych Idei – edycja 9 pół,  o odbudowie gospodarki po kryzysie
14 października 2020

online

Czas pracy w godzinach nadliczbowych menadżerów, kierowników i kadry zarządzającej – Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
14-15 października

online

kongres

4.Kongres Rady Podatkowy Konfederacji Lewiatan, Warszawa

Udział w konferencji jest bezpłatny pierwszego dnia, drugiego dnia warsztaty są odpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

20 października 2020

online

szkolenie

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, CM Audit Kancelaria Spółka z o.o.
4 listopada 2020

online

warsztaty

II część warsztatów nt. budowy systemu ocen pracowników, z udziałem Reginy May, Ekspertki WZP Lewiatan
18 listopada 2020

online

Powrót do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców – Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
16 grudnia 2020

online

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – tryb, kryteria doboru, właściwe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia – Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
13 stycznia 2021

online

Premie, nagrody, bonusy – jak prawidłowo i bezpiecznie formułować zapisy regulaminów wynagradzania, premiowania lub umów o pracę – Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
3 luty 2021

online

Elastyczny czas pracy jako narzędzie pozwalające optymalizować pracę i obniżać koszty wynagrodzeń – Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
17 marca 2021

online

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w obszarze HR w świetle stanowisk PUODO oraz MRPiPS – Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
14 kwietnia 2021

online

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kasy zapomogowo – pożyczkowe, świadczenia urlopowe – Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
12 maja 2021

online

Czas pracy pracowników mobilnych / terenowych – pułapki i zagrożenia – Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
16 czerwca 2021

online

Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie – obowiązki prewencyjne pracodawców oraz ciekawe kazusy na podstawie procesów prowadzonych przez Kancelarię – Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater