Kalendarium spotkań członków WZP Lewiatan

początek sierpnia
Szkolenie KAS „Ulga w podatkach dochodowych na działalność badawczo-rozwojową – nowe zasady wsparcia innowacyjności – pakiet innovation box”

Miejsce spotkania: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A

połowa sierpnia
Szkolenie KAS „Zmiany w ordynacji podatkowej PIT i CIT” cz. II

Miejsce spotkania: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A

4 września
Konsultacje podatkowe

z udziałem Mec. Pawła Kaźmierczaka, Eksperta WZP Lewiatan w zakresie prawa podatkowego
Miejsce spotkania: Siedziba Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, sala 216, II piętro

19 września
Szkolenie ZUS nt. kontroli płatników składek

Miejsce spotkania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział I, ul. Dąbrowskiego 12

koniec września
Szkolenie Akademii Lewiatana „Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

Miejsce spotkania: Nobel Tower, ul. Dąbrowskiego 77a

połowa października
Szkolenie KAS nt. schematów podatkowych

Miejsce spotkania: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A

24 października
Szkolenie ZUS „Ustalanie obowiązku ubezpieczeń w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania działalności, zleceń”

Miejsce spotkania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział I, ul. Dąbrowskiego 12

6 listopada
Konsultacje podatkowe

z udziałem Mec. Pawła Kaźmierczaka, Eksperta WZP Lewiatan w zakresie prawa podatkowego
Miejsce spotkania: Siedziba Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, sala 216, II piętro

21 listopada
Szkolenie ZUS „Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych”

Miejsce spotkania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział I, ul. Dąbrowskiego 12

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater