Kalendarium spotkań członków WZP Lewiatan

21 lutego
Konferencja „Szkolnictwo branżowe dla sektora ekonomiczno-administracyjnego” współorganizowane z Konfederacją Lewiatan i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce,
Miejsce spotkania: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, ul. Ziębicka 17,

25 lutego
SzkolenieE-COMMERCE i E-MARKETING JAK DZIAŁAĆ LEGALNIE ? WYBRANE KWESTIE PRAWNE” z udziałem  Mec. Grzegorza Gryciuka, radcy prawnego, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.,
Miejsce spotkania: Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, sala 216, II piętro,

4 marca
Konsultacje podatkowe z udziałem  Mec. Pawła Kaźmierczaka, Eksperta WZP Lewiatan w zakresie prawa podatkowego,
Miejsce spotkania: siedziba Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, sala 216, II piętro,

4 marca
Spotkanie konsultacyjne Wydziału Spraw Cudzoziemców WUW nt. legalizacji pobytu
i zatrudnienia cudzoziemców,
Miejsce spotkania: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, ul. Ziębicka 17,

10 marca
Spotkanie pt. „Co Was gryzie? – spytał prawnik”, z udziałem przedstawicieli kancelarii Merski Radcy Prawni i Adwokaci,
Miejsce spotkania: Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, sala 216, II piętro,

18 marca
Szkolenie IAS „Split payment – obowiązkowy i dobrowolny mechanizm podzielonej płatności”, Miejsce spotkania: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A,

19 marca
Szkolenie ZUS „Ustalanie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń”,
Miejsce spotkania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział I, ul. Dąbrowskiego 12,

25 marca
Szkolenie nt. ocen okresowych, z udziałem Reginy May, Ekspertki WZP Lewiatan,
Miejsce spotkania: Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, sala 216, II piętro,

31 marca
Szkolenie IAS „Zmiany w przepisach celnych i akcyzowych (pochodzenie towaru, dług celny, zasady wyliczania należności przywozowych, uproszczenia celne, AEO, klasyfikacja towarowa, zmiany w art. 33 a VAT, zasady zabezpieczania należności przywozowych”,
Miejsce spotkania: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A,

8 kwietnia
Szkolenie IASDochowanie należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowiska administracji skarbowej”,
Miejsce spotkania: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A,

20 kwietnia
Szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe z udziałem Mateusza Kozłowskiego przedstawiciela PFR, Miejsce spotkania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział I, ul. Dąbrowskiego 12,

6 maja
Warsztaty Instytutu Badań Edukacyjnych,
Miejsce spotkania: do ustalenia

14 maja
Szkolenie IAS
Nowe JPK_VAT – nowe obowiązki,
Miejsce spotkania: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A,

19 maja
Szkolenie ZUSKompletowanie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe
z uwzględnieniem obowiązków płatnika składek, świadczenie przedemerytalne, rodzaje rent”,
Miejsce spotkania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział I, ul. Dąbrowskiego 12,

4 czerwca
Szkolenie IAS „Ulga badawczo-rozwojowa”,
Miejsce spotkania: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A,

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater