Już 398,8 tys. wniosków dot. skorzystania z rozwiązań oferowanych przez Tarczę Antykryzysową

Grafika z dłonią trzymającą tablet

 • Tarcza Antykryzysowa działa;
 • według stanu na  8 kwietnia na godz. 7.00 mieliśmy 398 835 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań, z czego:
  • 288 421 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec – maj 2020 r.
  • 61 601 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • 3 974 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
  • 36 778 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
  • 4 028 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
  • 4033 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w Tarczy Antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Potwierdzają to również badania PIE, z których wynika, że ponad połowa (56 proc.) ankietowanych przedsiębiorstw planuje skorzystać z dofinansowania do utrzymania pracowników w zatrudnieniu, przewidzianego w Tarczy Antykryzysowej. Najbardziej zainteresowane tym rozwiązaniem są duże firmy (90 proc. wskazań), a także sektor handlowy (63 proc.). Liczba złożonych wniosków o postojowe już przekroczyła 50 tys.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater