HR 2019 – kluczowe dla średnich firm zmiany w prawie i ich praktyczne zastosowanie, Poznań, 26 czerwca

Konfederacja Lewiatan, PFR Portal PPK oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie:HR 2019 – kluczowe dla średnich firm zmiany w prawie i ich praktyczne zastosowanie

W oparciu o dotychczasowe zainteresowanie przedstawicieli średnich firm (zatrudnienie 50-250 osób) przygotowaliśmy dla Państwa program szkolenia obejmujący:

  • najbardziej aktualne i praktyczne informacje dotyczące wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych z perspektywy pracowników i pracodawców,
  • pakiet kluczowych przepisów prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia miejsca pracy przyjaznego pracownikom i zabezpieczających przed roszczeniami z tytułu dyskryminacji i mobbingu.

Pracownicze Plany Kapitałowe tonowy system oszczędzania dla pracowników. Pracodawca zobowiązany jest umożliwić im oszczędzanie w ramach PPK, a każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może z niego skorzystać. Oszczędności tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo.
Dzięki PPK pracownicy zyskają dodatkowe oszczędności emerytalne do wykorzystania po ukończeniu 60. roku życia. Dla pracodawcy szczególne znaczenie może mieć także fakt, że inwestycje w fundusze będą stymulować rynek kapitałowy i ogólny rozwój gospodarczy – co pozytywnie wpłynie także na sytuację przedsiębiorców.
Przepisy przewidują stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK – dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób terminem tym jest 1 stycznia 2020 r. Najwyższa pora by przygotować firmę i jej pracowników na wdrożenie PPK.

Szkolenie w tym zakresie prowadzi ekspert regionalnego PFR Portal PPK – instytucji powołanej w ustawie jako oficjalny portal informacyjny.

Kwestie związane z zapewnieniem równości szans w miejscu pracy, są częstym tematem sporów toczonych między pracodawcą, a pracownikami. Firmy, którym zależy na budowaniu wizerunku nowoczesnej firmy i tworzeniu miejsca pracy atrakcyjnego dla pracowników inwestują w edukację własną oraz pracowników dotyczącą tego, co polskie oraz unijne prawo mówi o równych szansach dla pracowników. Obecnie kończą się prace legislacyjne, które mają na celu wzmocnienie pozycji pracowników w tym zakresie i ułatwienie dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji czy mobbingu. Nowe przepisy w tym zakresie już wkrótce staną się faktem. Rośnie także świadomość społeczna, a temat staje się coraz bardziej medialny. By działać wyprzedzająco i zapobiegać takim zjawiskom w swoim miejscu pracy, warto nie tylko znać prawo w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, ale także wprowadzić praktyczne rozwiązania w tym zakresie.
Szkolenie jest skonstruowane tak, by wesprzeć w codziennej pracy właścicieli/ właścicielki przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje i chciałby lepiej znać swoje prawa.


Termin:
26 czerwca 2019 r.

Miejsce szkolenia:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

ul. Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Zapraszamy do rejestracji!      REJESTRACJA

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Szkolenie jest skierowane do średnich pracodawców (50 – 249 pracowników)
– udział bezpłatny.

 

Mateusz Kozłowski
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany szkoleniowiec – absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Ukończył studia podyplomowe z zakresu IT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w departamentach sprzedaży i obsługi klienta instytucji finansowych. Zarządzał, wdrażał i szkolił pracowników na różnych szczeblach administracyjnych. Przez ostatnie 6 lat specjalizował się w działach finansowania przedsiębiorstw. Od marca 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region wielkopolski, lubuski i zachodniopomorski. Zainteresowania: prognozowanie społeczno-gospodarcze, informatyka ogólna i ekonomiczna.
Michał Grzanka
Absolwent Wydziału Pedagogiki UKSW, doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako menadżer, mentor i trener dla kadr menedżerskich banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz firm konsultingowych. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji przywódczych. W PFR Portal PPK pełni rolę menedżera – Zastępcy Dyrektora Biura Relacji z Klientami. Interesuje się muzykowaniem (gitara basowa), sportami górskimi i wodnymi oraz psychologią relacji rodzic-dziecko.
Anna Konopacka
Doktor nauk prawnych, adwokatka, mediatorka, trenerka. Od 2003 roku udziela porad prawnych i prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy, prawa antydyskryminacyjnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz gospodarczego. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zasad i podstaw prawnych funkcjonowania polskiego rynku pracy, prawa antydyskryminacyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego. Autorka wykładów i szkoleń z zakresu tematyki antydyskryminacyjnej, mediacji i prawa pracy. Laureatka nagrody im. Prof. Tadeusza Hanauska na pracę doktorską roku z dziedziny kryminalistyki.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Małgorzata Lelińska
Konfederacja Lewiatan
e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater