• prezes zarządu jacek silski
 • wiceprezes zarządu zbigniew stochalski
 • wiceprezes zarządu jacek kulik
 • wiceprezes zarządu izabella macionga
 • wiceprezes sarządu piotr stawiński
 • wiceprezes zarządu paweł florkiewicz
 • wiceprezes zarządu adam wize

Federacja

Wielkopolska Federacja Pracodawców działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami). Została zarejestrowana w dniu 3 lipca 2008 r. Podstawowymi celami Federacji są ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych związków pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej oraz prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Założycielami Wielkopolskiej Federacji Pracodawców (WFP) są: W 2016 r. do Wielkopolskiej Federacji Pracodawców przystąpił Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski w Pile. Wielkopolska Federacja Pracodawców jest zrzeszona w Konfederacji Lewiatan WFP, za pośrednictwem Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, reprezentuje interesy pracodawców, zrzeszonych w Federacji w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu, stanowiącej forum godzenia interesów pracowników, pracodawców oraz dobra publicznego.

WŁADZE

Zarząd:
 • Jacek Silski – Prezes Zarządu
 • Zbigniew Stochalski – Wiceprezes Zarządu
 • Krzysztof Antkowiak – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Krzysztof Kłosowicz
 • Anna Siwecka
 • Julita Wojcieszyńska